شیوع شناسی آسیب ها و بیماری‌های عضلانی- اسکلتی در ورزشکاران بازنشسته نخبه ایران

حسین فکور رشید؛ اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی؛ زهرا عطرکارروشن

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

ارائه مدل مشارکت در فعالیت بدنی، موانع مشارکت و راهکارهای توسعه آن در جامعه کودکان و نوجوانان طیف اتیسم ایران

سروین سالار؛ حسن daneshmandi؛ علی کاشی؛ شهرام شفیعی Shafiei؛ لورن لیبرمن Lauren Lieberman

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
اثر تمرینات عملکردی بر بهبود دیسکنزی کتف در بازیکنان نخبه تنیس

مهدیه اکوچکیان؛ پرستو غلامیان؛ حسن دانشمندی*

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مطالعه متغیرهای الکترومایوگرافی عضلات کاف متعاقب یک برنامه 8 هفته ای رهاسازی مایوفاشیال

فاطمه کوکان مهر؛ حسن دانشمندی*؛ سید حسین حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
: مقایسه تاثیر بازی اصلاحی -حرکتی با تمرینات جسمانی _حرکتی بر روی مهارت های حرکتی کودکان دارای اختلال طیف اتیسم

مجید هاشمیان؛ حسن دانشمندی؛ علی کاشی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
اثر 12 هفته تمرینات ترکیبی رفتن با حمایت روی تردمیل و تمرینات چشمی بر فاکتور‌های عملکردی، روانی و کیفیت زندگی بیماران آسیب نخاعی پاراپلژی

سمیه زارع؛ محمد کریمی زاده؛ حسن دانشمندی*؛ غلامعلی قاسمی؛ مهدیه آکوچکیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر تمرینات پیشگیری از آسیب زانو بر برخی عوامل بیومکانیکی و بروز آسیب در بازیکنان فوتبال با بازسازی لیگامان صلیبی قدامی.

موسی الرضا قربانی صومعه علیائی؛ حسن دانشمندی*؛ علی شمسی ماجلان؛ مهدی مجلسی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -