مقایسه تمرینات بازی های ویدویی و تمرینات تعادلی بر روی حس عمقی زانو تعادل و کیفیت زندگی افراد سالمند: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی

حسن صادقی؛ مازیار بشیری منش

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تاثیر تمرینات اصلاحی همراه با ماساژ بر تعادل،عملکرد حرکتی،راه رفتن وکیفیت زندگی مردان سالمند دارای هایپرکایفوزیس

ابوالفضل ترخاصی؛ ملیحه حدادنژاد؛ حسن صادقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مقایسه تاثیر برنامه پیشگیری از آسیب فیفا ۱۱+ به تنهایی و در ترکیب با تمرینات معلق به روش تی آر ایکس بر متغیرهای کینماتیکی و عملکردی نوجوانان فوتبالیست در معرض آسیب رباط متقاطع قدامی

محمدرسول رنجبر لاسیبی؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ حسن صادقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مقایسه درمان به روش اختلالات سیستم حرکتی با فیزیوتراپی روتین در بهبود درد و عملکرد بیماران با درد زانو: یک کارآزمایی بالینی

حسن صادقی؛ محمدرضا فرزدقی؛ مرجان علیپور حقیقی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -