8 هفته تمرین تداومی و تناوبی با شدت بالا باعث بهبود عوامل ایجاد کننده استرس اکسایشی در کاردیومیوسیت های موش های مبتلا به دیابت نوع 2 می شود

علی خسروی زاده؛ فرهاد رحمانی نیا؛ ارسلان دمیرچی؛ مهدی کارگرفرد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
مقایسه اثر مکمل‌دهی کافئین و چرت‌زدن بر عملکرد ورزشی، حالات خلقی و درک‌فشار در بازیکنان نیمه ‌حرفه‌ای فوتبال

فرهاد رحمانی نیا؛ محمدامین پورنقی نودهی؛ جواد مهربانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -