تاثیر تمرین تناوبی شدید و ژل رویال بر بیان ژن آپلین چربی احشایی و وزن موشهای نر چاق دیابتی نوع دو

شهرزاد صادقی؛ حسین عابدنطنزی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و ژل رویال بر بیان ژن های آسیب کبدی در رت های دیابتی نوع دو

حسین عابد نطنزی؛ ماندانا غلامی؛ سحر ریاستی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تاثیر تمرین مقاومتی و عصاره آناناس بر بیان ژن برخی شاخص های آپوپتوزی بافت کبد وبرخی عوامل آنتی اکسیدانی و التهابی موش های مبتلا به سرطان ملانوما  

بهنام طاهری؛ حسین عابدنطنزی؛ فرشاد غزالیان؛ ماندانا غلامی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین هوازی و عصاره آناناس بر حجم تومور و بیان ژن های کبدی برخی عوامل رگزایی موش های مبتلا به سرطان ملانوما

حسین عابد نطنزی؛ مهناز زرابادی پور؛ ماندانا غلامی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی تناوبی همراه با مکمل جلبک آلگومد برروی برخی هپاتوکاینهای منتخب در مردان چاق

حسین عابد نطنزی؛ محمد مهدی مدنی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -