مطالعه تغییرات فعالیت بدنی، وضعیت تغذیه ای، کیفیت زندگی و سلامت روان در همه گیری کووید-۱۹ در افراد ۱۸ تا ۶۵ سال استان گیلان

وحید شعبانی اسکلکی؛ حمید محبی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

اثر کوتاه مدت تمرینات هوازی و مکمل یاری آب انار بر افت فشار خون پس از ورزش ، حداکثر اکسیژن مصرفی و هزینه اکسیژن میوکارد پس از ورزش در زنان جوان غیر فعال دارای اضافه وزن

حمید محبی؛ زهرا رفیعی فر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) در شرایط نورموکسی و هایپوکسی هیپوباریک بر میتوفاژی کبد در رت های نر ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب.

حمید محبی؛ فائقه قاسمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
اثر کوتاه‌مدت تغذیه با محدودیت‌های زمانی متفاوت (14 و 18 ساعت) بر عملکرد هوازی، اشتها و انرژی دریافتی در زنان جوان دارای اضافه‌وزن

حمید محبی؛ مریم ابراهیمی؛ فاطمه میناگر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
اثر مدت زمان ناشتایی بر عملکرد هوازی و بی‌هوازی، شاخص خستگی و میزان درک فشار فعالیت در زنان

حمید محبی؛ مریم ابراهیمی؛ فاطمه الله وردی لو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
اثر 12 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و مکمل ویتامین D3 بر خطر متابولیک قلبی در رت‌های نر نژاد اسپراگ-داولی تغذیه شده با رژیم غذایی سرشار از فروکتوز.

حمید محبی؛ ئاره زو محمود فتاح

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -