تاثیر تمرینات ورزشی و واقعیت مجازی بر مولفه های روانی حرکتی کارکنان نیروهای مسلح مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

سعید آهار؛ فرشاد نجفی پور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -