بررسی تاثیر خستگی عملکردی بر زمانبندی فعالیت الکتریکی عضلات منتخب و مرتبط با آسیب سندروم پتلوفمورال در حین تکلیف پرش- فرود تک پا در فوتبالیست های حرفه ای

رضا قراخانلو؛ زینب حسین زاده؛ شهناز شهربانیان؛ زهرا مصلی نژاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -