بررسی و مقایسه تاثیر دو برنامه تمرینی تحمل وزن روی مینی ترامپولین و برنامه تمرینی-درمانی مچ پا بر عملکرد کف پا-مچ پا، بیومکانیک و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به نوروپاتی محیطی پا

اشرف انصاری؛ محمد کریمی زاده اردکانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

نقش الگو های پردازش حسی در توزیع فشار کف پایی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم

محمد کریمی زاده اردکانی؛ علی رضائی؛ محمد حسین علیزاده؛ روزبه ناعمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر تمرینات تعلیقی با استفاده از TRX بر شاخص‌های الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات مجموعه کمری-لگنی-رانی و بیومکانیک فرود در زنان ورزشکار دارای نقص غلبه تنه

یوسف مقدس تبریزی؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ نرگس ضیایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر 8 هفته تمرین با گلایدینگ دیسک بر کیفیت زندگی ،عملکرد و تعادل پویای خانم های سالمند 60 -75 ساله

محمد کریمی زاده اردکانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه برخی ریسک فاکتورهای آسیب شانه در بازیکنان دختر و پسر در پست های مختلف والیبال

لیلا فتح تبار فیروزجائی؛ شهرزاد زندی؛ هومن مینونژاد؛ محمد کریمی زاده اردکانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -