آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی اثر تمرینات هاتا یوگا و تمرینات مقاومتی بالا تنه بر وضعیت بدنی، عملکرد و ترس از سقوط زنان سالمند دارای سندروم متقاطع فوقانی

محمدرضا سیدی؛ حامد عباسی؛ نگار دانه پاش

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی اثر آنی استفاده از ماساژ و فوم رول به‌صورت مجزا و در ترکیب با کشش ایستا روی عضلات منتخب اندام تحتانی بر وضعیت تعادل، عملکرد و راه رفتن سالمندان مبتلابه پارکینسون

محمدرضا سیدی؛ سیدحسین میرکریمپور؛ مهشاد فرجی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه اثر تمرینات تقویتی تعادلی و هاپینگ بر عوامل خطرزای بروز آسیب پیچ خوردگی مچ پا در ورزشکاران زن نخبه اسکیت سرعت

محمدرضا سیدی؛ سیدحسین میرکریم پور؛ سوزان معصومی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -