اثر گذاری و ماندگاری مداخلات آموزش درد و تمرینات منتخب بر پایه کنترل وزن بر درد، عملکرد و عوامل روانشناختی افراد دچار استئوآرتریت زانو

زهره غلامی؛ امیر لطافت‌کار؛ سیده طاهره فائزی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر ترکیب تمرینات مقاومتی عملکردی با تمرینات درمانی ترکیبی و آموزش های خود مدیریتی بر درد و عملکرد در بیماران مبتلا به نکروز آواسکولار سر ران

زهره غلامی؛ رغد معمار؛ سیده طاهره فائزی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -