تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل یاری جلبک اسپرولینا بر سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئین M ، اسفنگوزین 1 فسفات و پروفایل لیپیدی در مردان چاق

مریم دلفان؛ ایوب سعیدی؛ حسن زوحال؛ اسماعیل لاهر؛ نگین زیدی هاشم آبادی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -