اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر اضطراب، افسردگی، استرس و خستگی عمومی ناشی از ابتلا به کووید-19 در زنان تمرین نکرده

امیر میرخان زاده؛ پریسا پورنعمتی؛ عباسعلی گائینی

دوره 8، شماره 9 ، آذر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -