اثر 8 هفته تمرینات بدنی تداومی با شدت متوسط، تناوبی پرشدت و ترکیبی بر هپاتوکاین های کبدی (Fetuin A، LECT2 وSeP ) و سایتوکاین های التهابی TNF- a) و IL-6 ) در رت های ویستار مبتلا به دیابت نوع 2

رحمان سوری؛ طاهره وحدتی؛ علی اکبرنژاد؛ پریسا پورنعمتی

دوره 8، شماره 11 ، بهمن 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر اضطراب، افسردگی، استرس و خستگی عمومی ناشی از ابتلا به کووید-19 در زنان تمرین نکرده

امیر میرخان زاده؛ پریسا پورنعمتی؛ عباسعلی گائینی

دوره 8، شماره 9 ، آذر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -