رفتار حرکتی
نقش سیستم های مغزی رفتاری و برتری نیمکره ای بر خلاقیت حرکتی نوجوانان

فاطمه جودکی زاد عراقی؛ پروانه شمسی پور دهکردی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
بررسی رابطه بین شایستگی حرکتی، بلوغ اجتماعی و هیجانی با شاخص توده بدنی در دختران نوجوان

سیدحجت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضائی؛ جئورجیان بادیکو؛ محدثه اسماعیلی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
بررسی اثر انجام تکلیف دوگانه بر میزان فعالیت امواج مغزی وکنترل تعادل دختران دارای پوسچر سر به جلو

معصومه انصاری هادی پور؛ محمود شیخ

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تأثیر آموزش غیر‌خطی عبور از مانع دو و میدانی بر سواد جسمانی دانش‌آموزان دختر شهر قم

sara سارا؛ مهدی شهبازی؛ زکیه نعیم آبادی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تأثیر تغییرپذیری تمرین بر دقت شوت هندبال دانش‌آموزان دختر تحت شرایط فشار روانشناختی

سارا باقری؛ مهدی شهبازی؛ مریم تاجگردان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
اثر بخشی یک دوره برنامه های مداخله ای بازی های ادراکی حرکتی و بازی های مهارتی بر تبحر حرکتی و آزمون های عملکردی _اجرایی کودکان پیش دبستانی

علی مصطفی لو؛ آنا حسنی سوسهاب؛ ایوب منصوری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر عملکرد پرتاب دارت، تصویرسازی ذهنی و خود گفتاری در دانشجویان دختر

فریبا شفیعی دستگردی؛ مریم عبدالشاهی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تاثیر خودگفتاری راهبردی بر توجه انتخابی، تصمیم گیری و عملکرد سرویس تنیس روی میز

پروانه محمودی؛ حسن محمدزاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تأثیر تمرینات ریتمیک همراه با موسیقی بر روی ترامپولین بر آمادگی جسمانی، لذت فعالیت‌بدنی، شادی، تبحر و انگیزش حرکتی کودکان

مینا کشاورز؛ حسن محمدزاده؛ الهه یوسفی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تاثیر تمرینات منتخب یوگا و تمرینات معلق بر عملکرد حرکتی،تعادل و حافظه حرکتی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی .

مرضیه بلالی؛ سیما جعفری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تأثیر بازخورد هنجاری و تواتر بازخورد اگاهی از عملکرد بر عملکرد، یادگیری انگیزه مشارکت ورزشی، خودکارامدی شوت فوتسال

عباس بهرام؛ مصطفی قائد رحمتی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تاثیر اصل اختصاصی بودن تمرین بر اجرا و یادداری مهارت پرتاب دارت

سید کاوس صالحی؛ فرزانه حاتمی؛ سارا کمالوندیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
اثربخشی تمرینات ذهن‌آگاهی و تصویرسازی ذهنی بر مهارت‌های ادراکی و شناختی سنگ‌نوردان مرد و زن ورزیده

صالح معظم؛ مهتا اسکندرنژاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
ارتباط بین سبک‌های یادگیری و فراشناخت در ورزشکاران رشته‌های ورزشی باز و بسته در پاندمی کرونا

فرزانه حاتمی؛ فرشید طهماسبی؛ مهناز قهرمانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
اثر ورزش حرفه ای بر اضطراب سالمتی، اضطراب اجتماعی، حاالت خلقی و بهزیستی ذهنی بیماران خاص (تالاسمی، دیابتی، هموفیلی و مولتیپل اسکلروزیس )

مژگان برومندی؛ مریم عبدالشاهی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
اثربخشی آموزش بازی های موقعیتی با تأکید بر نقش قیود اجتماعی (زبان، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، جنسیت) بر رشد اجتماعی، علاقه موقعیتی و دانش تاکتیکی در دانش آموزان 13-14 سال: چالشی بر نظریه یادگیری موقعیتی

مهسا سلیمانی؛ حسن محمدزاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تأثیر نمایش مهارت به شیوه خودتنظیم بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان با توانایی تصویرسازی ذهنی متفاوت

فهیمه صوفی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تاثیر استراتژی های کانون توجه بر رفتار خیرگی و عملکرد پرتاب دارت در افراد مبتدی: بررسی نقش اضطراب

مرجان آقاخانی مسعود؛ پریسا حجازی دینان؛ مریم خلجی؛ الساندرو پیراس

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تبیین الگوی ساختاری اثر عوامل انگیزشی بر پیامدهای روان‌شناختی قرنطینه خانگی کووید- 19: نقش واسطه ای سبک زندگی و مدت زمان قرنطینه در ورزشکاران

امیر شمس؛ حامد عباسی؛ مهدی بیاتی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ رویا آفتاب؛ هادی نوبری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
نقش واسطه‌ای پردازش اطلاعات و فاکتورهای روانشناختی در یادگیری مهارت هدف‌گیری: بررسی انتخاب ترتیب تمرین در رویکرد خودکنترلی

جلال دهقانی زاده؛ مهدی باباپور لشنلو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
اثر و مقایسه آموزش سه گام بسکتبال با پروتکل غنی شده فراشناختی و تصویرسازی ذهنی بر یادگیری مهارت سه گام بسکتبال

کیوان ملانوروزی؛ سعیده جزینی درچه؛ مهدی نمازی زاده؛ سید کاظم موسوی ساداتی؛ معصومه شجاعی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تاثیر تمرین چشم آرام بر مدت زمان چشم آرام و مهارت ویژه در افراد مبتدی: بررسی فرضیه بازداری

پریسا حجازی دینان؛ مریم خلجی؛ آرزو احمدپور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
اثربخشی آموزش مشاهده ای، تمرین بدنی و ترکیبی به روش خطی و غیرخطی بر رفتارفراشناختی و یادگیری مهارتهای منتخب فوتبال

جلال دهقانی زاده؛ حسن میرعالی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تأثیر 8 هفته تمرینات مسافت فوق کوتاه با سرعت مسابقه در کرال سینه روی توان بی‌هوازی، توان هوازی، ظرفیت هوازی و زمان عکس العمل شناگران پسر 12-15 ساله تیم استان کرمانشاه

شهناز شهربانیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -