فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر Apo-A-Iو Apo-B زنان یائسه کم تحرک

صادق امانی؛ الهام شکور؛ احمد قاسمیان؛ سارا شمس

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر یک دوره برنامه تمرینات اصلاحی و تکنیک های انرژی عضلانی بر درد ,عملکرد و فعالیت الکتریکی عضلات کتف و گردن مردان مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی

سید صدرالدین شجاع الدین؛ مهراب کاردار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر هشت هفته تمرینات TRX بر فاکتور های عملکردی و کیفیت زندگی بیماران آسیب نخاعی پاراپلژی

غلامعلی قاسمی؛ سمیه زارع؛ مرتضی صادقی ورنوسفادرانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
اثربخشی تمرینات مشاهده مستقیم مربی، آینه و خودکنترلی بر یادگیری توالی حرکتی با استفاده از ارزیابی کینکت

کیوان ملانوروزی؛ الهه دباغی؛ سید کاظم موسوی ساداتی؛ عبدالله قاسمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی فعالیت قشر جلوی مغز در طول حفظ پوسچرهای مختلف یک چهارم فوقانی بدن

هاشم پیری؛ علیرضا اردلانی مقدم

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی اثر انجام تکلیف دوگانه بر میزان فعالیت امواج مغزی و کنترل تعادل استاتیک و دینامیک افراد دارای پوسچر سر به جلو

علی فیض خادمی؛ هومن مینونژاد؛ مهدیه آکوچکیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
تاثیرتمرینات سنگ نوردی داخل سالن وفراهم سازهای محیطی برتعادل ایستا و پویا و خطر ترس از افتادن درسالمندان

محمود شیخ؛ وحید مصدری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
اثر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر سطح انتقال دهنده های عصبی سروتونین و گابا در هیپوکامپ رت های نر مبتلا به دیابت نوع 2

فاطمه شب خیز؛ مهدی زیدی کوله پارچه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بیومکانیک ورزشی
تاثیر اغتشاشات وستیبولاری بر پارامترهای بیومکانیکی تعادل پویاو فعالیت الکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی کودکان فعال در فاز استانس راه رفتن

سید مرتضی منصوری مهریان؛ سعید ایل بیگی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
اثر متقابل زمان‌های روز و شستشوی دهان با محلول کربوهیدرات و کافئین بر زمان رسیدن به واماندگی، قدرت عضلانی و فاکتور التهابی زنان ورزشکار

عبدالصالح زر؛ حمید رضا صادقی پور؛ نادیا خورشیدیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایس ریتم کمری-لگنی در میان زنان مستعد و وغیر مستعد ابتلا به کمردرد

فؤاد صیدی؛ فاطمه همائی؛ شهرزاد زندی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه نوسان پاسچر با استفاده از واقعیت مجازی در زنان مستعد و غیر مستعد ابتلا به کمردرد

فؤاد صیدی؛ سپیده سادات عبداللهی؛ شهرزاد زندی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر و ماندگاری تمرینات اتاگوی اصلاح شده بر عملکرد عصبی عضلانی، تعادل، کیفیت زندگی و قدرت و استقامت عضلانی زنان سالمند با سابقه سقوط

کریم خلاقی؛ سمانه درری؛ زهرا استیری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر 4 هفته تمرین HIIT و مکمل جینسینگ بر pms و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی دختران غیرورزشکار

حمید رضا صادقی پور؛ زهرا قهرمانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -