نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه تبریز

2 University of Basel

3 کلینیک روانپزشکی دانشگاه بازل

4 دانشگاه ترنسیلوانیای براسو، رومانی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق