کارگاه آشنایی با فرایند اخذ کد اخلاق در پژوهش در پژوهشگاه علوم ورزشی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم ورزشی، در ادامه برنامه‌های پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در هفتة پژوهش و فناوری، کارگاه "آشنایی با فرایند اخذ کد اخلاق در پژوهش"  به صورت آنلاین برگزار شد. در این کارگاه، دکترحسین زارعیان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی و دبیر کمیتة اخلاق پژوهشگاه، پس ازتوضیحاتی درخصوص راه‌اندازی و اخذ مجوزهای لازم از وزارتین علوم و بهداشت، گزارش آماری مختصری از اقدامات این کمیته در سال‌های اخیر ارائه داد. 
در بخش اصلی این کارگاه روند ارسال درخواست کد اخلاق و نحوه صحیح تکمیل فرم‌های درخواست تشریح  و در ادامه  این کارگاه آقای یاشار گرجی نژاد، کارشناس کمیتة‌ اخلاق پژوهشگاه به فرایند و گردش کار از زمان ثبت درخواست تا اعلام نظر نهایی و صدور تاییدیة اخلاق پرداخت. در بخش پایانی این جلسه، توضیحاتی درخصوص نحوة داوری‌ها و اشکالات متداول محققین ارائه شد و به سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی شرکت‌کنندگان، پاسخ داده شد.
در انتهای این کارگاه آموزشی، دکتر زارعیان، با اعلام  آمادگی پژوهشگاه برای دریافت پرونده‌های جدید، ابراز امیدواری کرد با رعایت موارد ذکر شده، ضمن کوتاه‌تر شدن فرایند اخذ تاییدیه اخلاق، شاهد روند روبه‌رشد عمل به موازین اخلاقی در پژوهش‌های کشور باشیم.