نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 اشرفی اصفهانی بالاتر از نیایش خ تختی خ امام رضا کوچه سوم غربی پلاک ۵ واحد ۱۰

2 دانشگاه تهران

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق