نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 کوی 17شهریور، خ وثوقی، خ اصغری، کوچه صاحب الزمان، پلاک 7، واحد3

2 دانشگاه تهران،دانشکده تربیت بدنی،گروه رفتار حرکتی

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شناسه اخلاق