مقایسه هشت هفته تمرینات سایه زنی و مولتی شاتل بر شاخص های توان بی هوازی، هوازی و چابکی بازیکنان بدمینتون پسر

سعید پورابراهیم

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -