پرسش‌های متداول

1. آیا گواهی اخلاق برای پژوهش‌های اجرا شده یا در دست اجرا صادر می‌شود؟

1. خیر. بررسی و صدور گواهی برای پژوهش‌های اجرا شده یا در دست اجرا به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و مصداق تخلف پژوهشی است.


______________________________

2. فرایند بررسی و صدور گواهی اخلاق مورد تایید وزارت بهداشت چقدر طول می‌کشد؟

2. بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، پسشنهاده‌های ارسالی باید حداکثر ظرف شصت روز کاری پس از تکمیل مدارک، تعیین تکلیف شوند. البته کارگروه اخلاق پژوهشگاه تلاش می‌کند با پیگیری‌های مکرر، فرایند بررسی را به حداقل زمان ممکن برساند.


_______________________________

3. فرایند بررسی و صدور گواهی اخلاق مورد تایید وزارت علوم، چقدر طول می‌کشد؟

3. متوسط زمان بررسی این پیشنهاده‌ها حدود یک ماه است. البته کارگروه اخلاق پژوهشگاه تلاش می‌کند با پیگیری مکرر، این زمان را به حداقل برساند.


______________________________

4. آیا گواهی اخلاق برای پژوهش‌های مستقل دانشجویی هم صادر می‌شود؟

4. در این نوع پژوهش‌ها که با نام‌هایی مانند طرح‌های دانشجویی یا تحقیقات دانشجویی نیز خوانده می‌شوند، باید یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های معتبر به‌عنوان استاد راهنما، مسئولیت پژوهش را به عهده گیرد. همچنین این پژوهش‌ها نیز باید پیش از درخواست گواهی اخلاق، تاییدیه یک گروه علمی را اخذ کنند.