• 1. فرایند بررسی و صدور گواهی اخلاق چقدر طول می‌کشد؟
  • 2. آیا گواهی اخلاق برای پژوهش‌های مستقل دانشجویی هم صادر می‌شود؟