مقایسه شش هفته‌ای تمرینات قدرتی میان تنه و کگل بر تقویت عضلات کف لگن در زنان مبتلا به سندرم ضعف عضلات کف لگن و واژینیسموس

نسیم قربانپور

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -