فیزیولوژی ورزشی
اثر کوتاه‌مدت تغذیه با محدودیت‌های زمانی متفاوت (14 و 18 ساعت) بر عملکرد هوازی، اشتها و انرژی دریافتی در زنان جوان دارای اضافه‌وزن

حمید محبی؛ مریم ابراهیمی؛ فاطمه میناگر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
اثر مدت زمان ناشتایی بر عملکرد هوازی و بی‌هوازی، شاخص خستگی و میزان درک فشار فعالیت در زنان

حمید محبی؛ مریم ابراهیمی؛ فاطمه الله وردی لو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
اثر 8 هفته تمرین ایروبیک به همراه مصرف مکمل ویتامین C بر سطوح نوتروفیل‌ها، لنفویست‌ها، CRP و IL6 زنان دارای اضافه‌وزن

مریم ابراهیمی؛ حمید اراضی؛ شیرین خدادادی شیراز

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
اثر ناشتایی متناوب در 8 هفته تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن، قدرت عضلانی و نسبت تستوسترون به کورتیزول مردان جوان دارای اضافه‌وزن

مریم ابراهیمی؛ ابوذر جوربنیان؛ علی فرهمند

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -