تاثیر 8 هفته تعامل ویتامین دی و کلسیم در کنار تمرین دایره ای خیلی شدید بر تغییرات BDNF و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند دارای اضافه وزن

عباسعلی گائینی؛ مریم دلیرانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر افسردگی، اضطراب، کیفیت خواب و کیفیت زندگی زنان غیرورزیده با سابقه ابتلا به کووید-19

سحر عندلیب اردکانی؛ علی اصغر رواسی؛ عباسعلی گائینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -