تاثیر 8 هفته تعامل ویتامین دی و کلسیم در کنار تمرین دایره ای خیلی شدید بر تغییرات BDNF و نیمرخ لیپیدی زنان سالمند دارای اضافه وزن

عباسعلی گائینی؛ مریم دلیرانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر اضطراب، افسردگی، استرس و خستگی عمومی ناشی از ابتلا به کووید-19 در زنان تمرین نکرده

امیر میرخان زاده؛ پریسا پورنعمتی؛ عباسعلی گائینی

دوره 8، شماره 9 ، آذر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -