واژه نامه اختصاصی

پ

  • پیشنهاده واژه پیشنهادی فرهنگستان به‌جای واژه پروپوزال