تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی شدید همراه با مکمل یاری جلبک اسپرولینا بر سطوح پلاسمایی دکتین 1 و اینترلوکین 1 بتا و اینترلوکین 10 در مردان چاق

مریم دلفان؛ ایوب سعیدی؛ حسن زوحال؛ اسماعیل لاهر؛ فاطمه کاشانی راگردی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -