فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین هوازی و عصاره آناناس بر حجم تومور و بیان ژن های کبدی برخی عوامل رگزایی موش های مبتلا به سرطان ملانوما

حسین عابد نطنزی؛ مهناز زرابادی پور؛ ماندانا غلامی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -