آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی به همراه درمان دستی و موبیلیزیشن آنلاین و حضوری) بر درد، دامنه حرکتی، ادم لنفاوی، افسردگی، تصویر بدنی و عملکرد شانه در زنان نجات یافته از سرطان پستان

فرشته قربانی؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -