فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب ایروبیک با شدت متوسط به همراه مصرف مکمل لیموترش بر شاخص‌های تیروئیدی زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید

حامد رضایی نسب؛ رکسانا خرازیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -