آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر کوتاه مدت و ماندگاری تکنیک های کششی ایستا، پویا و PNF بر انعطاف پذیری عضلات همسترینگ و میزان پرش عمودی دانش اموزان ورزشکار ۱۵تا۱۸سال

رویا پسرکلو؛ سارا چشمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -