فیزیولوژی ورزشی
اثر کوتاه‌مدت تغذیه با محدودیت‌های زمانی متفاوت (14 و 18 ساعت) بر عملکرد هوازی، اشتها و انرژی دریافتی در زنان جوان دارای اضافه‌وزن

حمید محبی؛ مریم ابراهیمی؛ فاطمه میناگر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -