آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی اثر تمرینات هاتا یوگا و تمرینات مقاومتی بالا تنه بر وضعیت بدنی، عملکرد و ترس از سقوط زنان سالمند دارای سندروم متقاطع فوقانی

محمدرضا سیدی؛ حامد عباسی؛ نگار دانه پاش

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -