آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مطالعه متغیرهای الکترومایوگرافی عضلات کاف متعاقب یک برنامه 8 هفته ای رهاسازی مایوفاشیال

فاطمه کوکان مهر؛ حسن دانشمندی*؛ سید حسین حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر 8هفته مجموعه تمرینات کششی ، ایزومتریک و تقویتی بر ناتوانی ، کیفیت زندگی ، شدت و آستانه درد فشاری زنان کارمند مبتلا به درد گردن مزمن غیراختصاصی

راحله غفاری؛ مهدی حسین زاده؛ مریم حبیب الله نتاج عمران

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر 8 هفته تمرینات کششی و ترکیب با پیلاتس بر درد،ناتوانی و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب مرکزی زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

سید صدرالدین شجاع الدین؛ رغد معمار؛ نسرین سیدسیاهی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه اثر تمرینات تقویتی تعادلی و هاپینگ بر عوامل خطرزای بروز آسیب پیچ خوردگی مچ پا در ورزشکاران زن نخبه اسکیت سرعت

محمدرضا سیدی؛ سیدحسین میرکریم پور؛ سوزان معصومی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس وpnf بر میزان درد ، ظرفیت عملکردی و زاویه لوردوز کمری زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی و هایپرلوردوزیس

سیما محمدآملی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر راستای ستون فقرت پشتی و تعادل زنان دندان پزشک با کایفوز افزایش یافته

راحله غفاری؛ مبینا رحمانی؛ ابراهیم علی نسب فیروزجاه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تعادل، درد و پاسچر نیمه فوقانی بدن در زنان با سینه های بزرگ و طبیعی

راحله غفاری؛ سیده زهرا نورانی؛ ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر یک دوره تمرین های منتخب کاوتورن - کوکسی و فرانکل بر تعادل، هماهنگی و سرعت راه رفتن مردان سالمند مبتلا به دمانس

سیده سعیده حسینی؛ امین عظیم خانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
اثر هشت هفته تمرینات ثبات عصبی عضلانی پویا بر راستای ستون فقرات، نمرات آزمون غربالگری حرکات عملکردی ، تعادل و سلامت عمومی زنان غیر فعال خانه دار میانسال: کارآزمایی بالینی

مهدی قیطاسی؛ مرضیه حری فراهانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر تمرینات ثبات دهنده کتف بر قدرت آیزوکینتیک عضلات چرخاننده بازو ،حس عمقی و دامنه حرکتی شانه در ورزشکاران تیراندازی با کمان

مهدی قیطاسی؛ سارا بابائی ساکی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
اثر تمرینات ثبات مرکزی بر نمرات آزمون های غربالگری حرکت عملکردی , تعادل و عملکرد اندام های فوقانی و تحتانی در بسکتبالیست های نخبه

هاشم پیری؛ امیررضا سعیدی زاده

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه اثربخشی پروتکل تمرینی کنترل اکستنشن زانو در برابر فیفا 11+ بر میزان بروز آسیب، متغیرهای کینتیکی، کینماتیکی و عملکردی و مرتبط با آسیب اندام تحتانی در فوتبالیستهای فعال ایران

فاطمه گلی حسین آباد؛ امیر لطافت‌کار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
: مقایسه تاثیر بازی اصلاحی -حرکتی با تمرینات جسمانی _حرکتی بر روی مهارت های حرکتی کودکان دارای اختلال طیف اتیسم

مجید هاشمیان؛ حسن دانشمندی؛ علی کاشی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
ارتباط بین عوامل ارگونومیکی محیط کار با اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از نرم افزارهای ارگونومی

سید محمد حسینی؛ محمدآرمین لاهوری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقاسیه نمرات آزمون‌های غربالگری حرکت عملکردی و عملکرد بین مردان و زنان فوتبالیست

هاشم پیری؛ علیرضا زارع

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تأثیر تمرینات صندلی بر راستا و اختلالات اسکلتی عضلانی گردن و شانه و توانایی انجام کار در کارمندان زن بانک‌های شهر اصفهان

مهدی قیطاسی؛ فریبا شاهین‌نیا؛ مصطفی زارعی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی NASM بر زاویه لوردوز، دامنه حرکتی ستون فقرات و ران و فعالیت عضلات منتخب در زنان مبتلا به سندروم متقاطع تحتانی

سید محمد حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
اثر یک برنامه تمرینی ثباتی کمری-لگنی بر کینماتیک اندام تحتانی افراد مستعد ابتلا به کمر درد در حین حرکت اسکات

فؤاد صیدی؛ سما عزیزمحمدی؛ شهرزاد زندی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر بازی ویدئویی، آموزش با کاتالوگ و آموزش حضوری برنامه گرم کردن فیفا +11 بر میزان پذیرش، باور و عملکرد اندام تحتانی ورزشکاران رشته فوتبال

هومن مینونژاد

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه یک دوره تمرینات پلایومتریک توام با بازخورد و تمرینات ترکیبی ( عصبی عضلانی ،ثبات مرکزی )بر حداکثر زاویه فلکشن زانو، حداکثر نیروی عمودی عکس العمل زمین در عمل فرود و تعادل زنان ورزشکار دارای بی ثباتی مزمن مچ پا

سید صدرالدین شجاع الدین؛ سمیه عزیزی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر 8 هفته تمرین در آب بر میزان سر به جلو، دامنه حرکتی، حس عمقی و کیفیت زندگی زنان میانسال دارای سر به جلو

حسنا تیزمغز؛ هادی میری؛ حسین شاهرخی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
اثر 12 هفته تمرینات ترکیبی رفتن با حمایت روی تردمیل و تمرینات چشمی بر فاکتور‌های عملکردی، روانی و کیفیت زندگی بیماران آسیب نخاعی پاراپلژی

سمیه زارع؛ محمد کریمی زاده؛ حسن دانشمندی*؛ غلامعلی قاسمی؛ مهدیه آکوچکیان

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر تمرینات دی ان اس بر روی زاویه لوردوز ،چرخش قدامی لگن ، درد، تعادل و کیفیت زندگی افراد مبتلا به هایپر لوردوزیس دارای کمرد درد مزمن غیراختصاصی

کریم خلاقی؛ فاطمه امانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر یک دوره تمرینات ترکیبی ( مقاومتی و هوازی ) با و بدون بازخورد بصری بر فشار کف پا ، حس عمقی ، کینماتیک و بی ثباتی عملکردی مفصل در مردان دارای اسپرین مزمن مچ پا

سید صدرالدین شجاع الدین؛ علیرضا عباسی؛ سید محمد حسینی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه ریسک فاکتورهای سقوط و آمادگی جسمانی گروه های مختلف افراد کم توان ذهنی آموزش پذیر بر اساس IDFIT-GUIL

زیره ن فریدون احمد؛ علی شمسی ماجلان؛ رحمان امیری جومی لو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -