نوع پژوهش : مطالعات مروری و کتابخانه‌ای

پژوهشگران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گواهی آنلاین

ارائه مدل توسعه مشارکت ورزشی در اوقات فراغت جانبازان و معلولین ایران

شناسه اخلاق