نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران تهران - خیابان کارگر شمالی - بالاتر از تقاطع جلال آل احمد - بین خیابان پانزدهم و شانزدهم- روبروی

2 وزارت بهداشت، نظارت بر درمان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی