نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 انتهای خیابان ابوریحان جنب صافکاری و لوازم یدکی کوچه۱۴ از سمت چپ درب اول سفید رنگ پلاک ۳

2 دانشگاه اراک

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی