نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 میدان پونک خ اشرفی اصفهانی جنوب خیابان 35 متری مخبری خ افخمی کوچه جعفری پلاک یک واحد 5

3 دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

5 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

موضوعات