آ

 • آبیار، ثریا تاثیر یک وهله خستگی موضعی عضلات ثبات دهنده مرکزی بر منتخبی از عملکرد بیومکانیکی اندام فوقانی زنان قایقران حرفه ای [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • آذربایجانی، محمدعلی بررسی اثر تمرین هوازی همراه با مکمل اسپیرولینا بر شاخص های کبدی ،قلبی عروقی، پروفایل لیپیدی و شاخص های تن سنجی در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی [دوره 7، شماره 2، 1400]

 • آماده جویباری، راحله اثر هم افزایی هشت هفته تمرین تناوبی شدید و متفورمین بر میتوفاژی، آپوپتوز و اثر متقابل این دو مسیر در موش های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی ناشی از رژیم غذایی پر چرب [دوره 7، شماره 11، 1400]

ا

 • ابدالی فر، امین مقایسه شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شده و هوش هیجانی کودکان تحت تأثیر آموزش‌های غیرخطی و خطی: یک مطالعه گذشته نگر [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • ابراهیمی، سمانه رابطه بین اختلالات سوپراگلوت و ظرفیت های تنفسی در دوچرخه سواران کوهستان زن و مرد حرفه ای و نخبه [دوره 7، شماره 2، 1400]

 • ابراهیمی، محمد اسماعیل تدوین مدل سبک های رهبری (وظیفه مدار- رابطه مدار) در مدیران تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و انعطاف پذیری روانشناختی [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • ابریفام، صبا تاثیر نوع سطح بر فعالیت الکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی والیبالیست‏های جوان مرد هنگام فرود از دفاع روی تور [دوره 7، شماره 5، 1400]

 • احمدی، سیروس تدوین مدل سبک های رهبری (وظیفه مدار- رابطه مدار) در مدیران تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و انعطاف پذیری روانشناختی [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • ادیب چماچائی، محمد مقایسه کنترل پاسچر،تعادل و وضعیت عملکرد اندام تحتانی سالمندان دارای کف پای صاف،گود و طبیعی [دوره 7، شماره 1، 1400]

 • اراضی، حمید آثار دو نوع تمرین تناوبی شدید هشت هفته ای (مقاومتی و کلاسیک) بر شاخص های همودینامیک، مورفولوژیکی قلبی و شاخص های تنفسی قایقرانان مرد نخبه [دوره 7، شماره 2، 1400]

 • ارشدی، سجاد بررسی اثر8 هفته تمرین پیلاتس به همراه مکمل کورکومین بر آنزیم های کبدی در زنان دارای اضافه وزن وچاق [دوره 7، شماره 2، 1400]

 • اسکندری، زهره تأثیر هشت هفته رژیم غذایی قلیایی واسیدی به همراه تمرینات فانکشنال بر فاکتورهای لیپیدی,ترکیب بدن و CRP در بیماران چاق و دارای اضافه وزن [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • اسکندری، زهره مقایسه 6 هفته رژیم غذایی کم کالری با سبک زندگی سالم به همراه تمرین ترکیبی بر کاهش وزن و لیپیدهای خون در زنان چاق و دارای اضافه وزن [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • افشانی، فاطمه اثروماندگاری 8هفته تمرینات شروت برموقعیت وانعطاف پذیری کتف وکیفیت زندگی نوجوانان دختر16-11سال مبتلابه اسکولیوز [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • اقدسی، محمد تقی بررسی اثر نسبت طول انگشتی در روابط شاخص‌های روانشناختی، مذهبی و اخلاقی در ورزشکاران زن و مرد در فرهنگ های مختلف [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • امیدی، عبدالله تأثیر غرقگی با استفاده از ذهن آگاهی بر اجرای اسپک با دست غیر برتر والیبالیست‌های نیمه ماهر [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • انتظاری خراسانی، زهرا تاثیر تمرین در سطح تعاملی، توانبخشی شناختی و تمرینات ورزشی برکارکرد های شناختی و عملکرد حرکتی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیوس [دوره 7، شماره 11، 1400]

ب

 • بادیکو، جئورجیان بررسی اثر نسبت طول انگشتی در روابط شاخص‌های روانشناختی، مذهبی و اخلاقی در ورزشکاران زن و مرد در فرهنگ های مختلف [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • باقرلی، ژاله تأثیر تمرینات کاوترن-کوکسی بر ثبات پوسچرال و عملکرد اندام تحتانی کودکان مبتلا به سندروم داون [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • برند، سرج بررسی اثر نسبت طول انگشتی در روابط شاخص‌های روانشناختی، مذهبی و اخلاقی در ورزشکاران زن و مرد در فرهنگ های مختلف [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • بیشاپ، دیوید اثر هم افزایی هشت هفته تمرین تناوبی شدید و متفورمین بر میتوفاژی، آپوپتوز و اثر متقابل این دو مسیر در موش های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی ناشی از رژیم غذایی پر چرب [دوره 7، شماره 11، 1400]

پ

 • پروین پور، شهاب مقایسه شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شده و هوش هیجانی کودکان تحت تأثیر آموزش‌های غیرخطی و خطی: یک مطالعه گذشته نگر [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • پورعسگری، زینب بررسی اثر8 هفته تمرین پیلاتس به همراه مکمل کورکومین بر آنزیم های کبدی در زنان دارای اضافه وزن وچاق [دوره 7، شماره 2، 1400]

 • پورعسگری، زینب بررسی اثر تمرین هوازی همراه با مکمل اسپیرولینا بر شاخص های کبدی ،قلبی عروقی، پروفایل لیپیدی و شاخص های تن سنجی در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی [دوره 7، شماره 2، 1400]

ت

 • تقی ملا، سعادت تأثیر غرقگی با استفاده از ذهن آگاهی بر اجرای اسپک با دست غیر برتر والیبالیست‌های نیمه ماهر [دوره 7، شماره 11، 1400]

ج

 • جعفرنژادگرو، امیرعلی مقایسه فعالیت الکتریکی و نیروهای وارده بر پا طی راه‌رفتن و دویدن بر روی سطح زمین در مقایسه با چمن مصنوعی در افراد با پای‌پرونیت و سوپینت [دوره 7، شماره 2، 1400]

چ

 • چراغ بیرجندی، کاظم تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر عملکرد عضلانی حرکتی، اضطراب، سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی مبتلایان مولتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • چناشکی، یاسین مقایسه کارکرد‌های اجرایی و سلامت روان افراد میانسال فعال و غیر فعال بهبود یافته از بیماری کرونا [دوره 7، شماره 11، 1400]

ح

 • حبیبی، جواد مقایسه ارزیابی راستای اندام تحتانی در دو الگوی ارزیابی سنتی و استون [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • حدادنژاد، ملیحه بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی به همراه تراباند در مردان والیبالیست دارای نقص چرخش داخلی شانه [دوره 7، شماره 5، 1400]

 • حدادنژاد، ملیحه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی با و بدون تکالیف دوگانه بر حس عمقی، تعادل، قدرت و عملکرد ورزشکاران مبتلا به پارگی لیگامان صلیبی قدامی [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • حیدری، فاءزه تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و مصرف کورکومین بر سطوح پلاسمایی IL-6، TNF-α و CRP در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 هایپرلیپیدمی [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • حسینی، سید حسین اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی قدرتی و حس عمقی بر تعادل و گیت کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر [دوره 7، شماره 1، 1400]

 • حسین زاده، مهدی بررسی عوامل خطرمرتبط با اختلالات اسکلتی عضلانی گردن و شانه در کاربران تلفن همراه [دوره 7، شماره 8، 1400]

خ

 • خادم شوقی ازگمی، فاطمه مقایسه 6 هفته رژیم غذایی کم کالری با سبک زندگی سالم به همراه تمرین ترکیبی بر کاهش وزن و لیپیدهای خون در زنان چاق و دارای اضافه وزن [دوره 7، شماره 11، 1400]

د

 • دانشمندی، حسن شیوع شناسی آسیب های عضلانی اسکلتی و بیماری های مرتبط با ورزش در ورزشکاران فعال و بازنشسته ی مرد ایرانی [دوره 7، شماره 1، 1400]

 • دشتی، کمیل تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر مولفه های نیروهای عکس العمل زمین در ورزشکاران با سابقه بازسازی رباط متقاطع قدامی. [دوره 7، شماره 10، 1400]

 • دلفان، مریم اثر هم افزایی هشت هفته تمرین تناوبی شدید و متفورمین بر میتوفاژی، آپوپتوز و اثر متقابل این دو مسیر در موش های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی ناشی از رژیم غذایی پر چرب [دوره 7، شماره 11، 1400]

ر

 • رجبی، رضا اثر تمرینات فیفا 11+ بر برخی عوامل خطرزای عملکردی و کینماتیکی بروز آسیب ACL به تفکیک جنس [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • رحمانی قبادی، ماریا تاثیر سه روش بازیافت فعال، غیرفعال و ماساژ ورزشی بر فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلدولاز و شاخص های هماتولوژیکال خون دوندگان زن [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • رفیعی، صالح تأثیر مداخلات مبتنی بر تسهیل‌سازی عصبی عضلانی گیرنده‌های عمقی اندام تحتانی بر تعادل ایستا، پویا، کارکردی و الگوی گام‌برداری سالمندان [دوره 7، شماره 7، 1400]

 • رفیعی، صالح تاثیر تمرین در سطح تعاملی، توانبخشی شناختی و تمرینات ورزشی برکارکرد های شناختی و عملکرد حرکتی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیوس [دوره 7، شماره 11، 1400]

ز

 • زارعی، مصطفی اثر تمرینات فیفا 11+ بر برخی عوامل خطرزای عملکردی و کینماتیکی بروز آسیب ACL به تفکیک جنس [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • زمانی ثانی، سیدحجت بررسی اثر نسبت طول انگشتی در روابط شاخص‌های روانشناختی، مذهبی و اخلاقی در ورزشکاران زن و مرد در فرهنگ های مختلف [دوره 7، شماره 11، 1400]

س

 • سیدی، محمدرضا تأثیر تمرینات کاوترن-کوکسی بر ثبات پوسچرال و عملکرد اندام تحتانی کودکان مبتلا به سندروم داون [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • سیدی، محمدرضا اثر تمرینات فیفا 11+ بر برخی عوامل خطرزای عملکردی و کینماتیکی بروز آسیب ACL به تفکیک جنس [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • سیدی، محمدرضا بررسی اپیدمیولوژیک آسیب‌های اسکلتی عضلانی ناشی از تمرینات آموزشی بدو خدمت در مراکز آموزشی درجه‌داری ناجا و ارائه الگوی جامع پیشگیری از آسیب (مورد مطالعه آموزشگاه شهید چمران) [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • سیدعامری، سیدحسن تاثیر عوامل روانشناختی موثر بر انگیزش مشارکت کودکان در ورزش والیبال [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • سعیدی، پیام مقایسه اثر 8 هفته تمرینات مقاومتی و تمرین هوازی بر برخی از هورمون‌های محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال ، خستگی و افسردگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 6، 1400]

 • سلطانی، مریم بررسی تاثیر اماده سازی بر تحکیم حافظه کاری ورفتار خیرگی [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • سلیمانی، مجید تدوین مدل سبک های رهبری (وظیفه مدار- رابطه مدار) در مدیران تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و انعطاف پذیری روانشناختی [دوره 7، شماره 11، 1400]

ش

 • شیخلووند، محسن آثار دو نوع تمرین تناوبی شدید هشت هفته ای (مقاومتی و کلاسیک) بر شاخص های همودینامیک، مورفولوژیکی قلبی و شاخص های تنفسی قایقرانان مرد نخبه [دوره 7، شماره 2، 1400]

 • شیرزاد، الهام مقایسه استراتژی هماهنگی، تغییرپذیری و عوامل خطرزای بیومکانیکی آسیب تنه و اندام تحتانی حین مانور برش جانبی متقاطع در ورزشکاران مرد سالم و مبتلا به درد مزمن کشاله ران [دوره 7، شماره 2، 1400]

 • شیرزاد، الهام اثر تمرینات فیفا 11+ بر برخی عوامل خطرزای عملکردی و کینماتیکی بروز آسیب ACL به تفکیک جنس [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • شیری شاهسوار، محمدرضا تأثیر هشت هفته رژیم غذایی قلیایی واسیدی به همراه تمرینات فانکشنال بر فاکتورهای لیپیدی,ترکیب بدن و CRP در بیماران چاق و دارای اضافه وزن [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • شیرنگی، نازنین تأثیر تمرینات کاوترن-کوکسی بر ثبات پوسچرال و عملکرد اندام تحتانی کودکان مبتلا به سندروم داون [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • شعبان زاده، صدیقه تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر مولفه های نیروهای عکس العمل زمین در ورزشکاران با سابقه بازسازی رباط متقاطع قدامی. [دوره 7، شماره 10، 1400]

 • شفیع زاده، علی اثروماندگاری 8هفته تمرینات شروت برموقعیت وانعطاف پذیری کتف وکیفیت زندگی نوجوانان دختر16-11سال مبتلابه اسکولیوز [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • شمسی ماجلان، علی مقایسه ارزیابی راستای اندام تحتانی در دو الگوی ارزیابی سنتی و استون [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • شهبازی، مریم مقایسه اثر 8 هفته تمرینات مقاومتی و تمرین هوازی بر برخی از هورمون‌های محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال ، خستگی و افسردگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 6، 1400]

ص

 • صادقی بهمنی، دنا بررسی اثر نسبت طول انگشتی در روابط شاخص‌های روانشناختی، مذهبی و اخلاقی در ورزشکاران زن و مرد در فرهنگ های مختلف [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • صداقتی، پریسا مقایسه کنترل پاسچر،تعادل و وضعیت عملکرد اندام تحتانی سالمندان دارای کف پای صاف،گود و طبیعی [دوره 7، شماره 1، 1400]

ط

 • طهماسبی، فرشید مقایسه کارکرد‌های اجرایی و سلامت روان افراد میانسال فعال و غیر فعال بهبود یافته از بیماری کرونا [دوره 7، شماره 11، 1400]

ع

 • عابدی، محبوبه بررسی نقش ورزش در سلامت عمومی پرستاران در دوران کرونا [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • عباسپور، کوثر بررسی اثر نسبت طول انگشتی در روابط شاخص‌های روانشناختی، مذهبی و اخلاقی در ورزشکاران زن و مرد در فرهنگ های مختلف [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • عبدالشاهی، مریم اثر آموزش تمرینات ذهن آگاهی به روش حضوری و غیرحضوری بر پریشانی هیجانی، راهبردهای کنترل افکار و بهزیستی ذهنی زنان خانه دار [دوره 7، شماره 3، 1400]

 • عبدالشاهی، مریم عبدالشاهی تأثیر رویکرد انگیزشی معلّم هنگام آموزش (انگیزش درونی و بیرونی) بر لذّت از فعالیت بدنی، انگیزش مشارکت در ورزش و یادگیری مهارت دانش‌آموزان دختر [دوره 7، شماره 9، 1400]

 • عراقی، میثم شیوع شناسی آسیب های عضلانی اسکلتی و بیماری های مرتبط با ورزش در ورزشکاران فعال و بازنشسته ی مرد ایرانی [دوره 7، شماره 1، 1400]

 • عظیمی زاده، محمدجواد اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی قدرتی و حس عمقی بر تعادل و گیت کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر [دوره 7، شماره 1، 1400]

 • علیزاده، محمد حسین Use of the functional screening tests to identify injury predisposed female athletes. A countrywide campaign [دوره 7، شماره 11، 1400]

غ

 • غلامی، امین تأثیر مداخلات مبتنی بر تسهیل‌سازی عصبی عضلانی گیرنده‌های عمقی اندام تحتانی بر تعادل ایستا، پویا، کارکردی و الگوی گام‌برداری سالمندان [دوره 7، شماره 7، 1400]

 • غلامی، ماندانا رابطه بین اختلالات سوپراگلوت و ظرفیت های تنفسی در دوچرخه سواران کوهستان زن و مرد حرفه ای و نخبه [دوره 7، شماره 2، 1400]

 • غنی زاده حصار، نرمین مقایسه ی ناتوانی عملکردی و تصویر بدنی پس از زایمان عادی و سزارین [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • غنی زاده حصار، نرمین بررسی ارتباط مدت زمان آموزش مجازی با درد و ناتوانی عملکردی اندام فوقانی و شاخص ناتوانی کمر معلمان شهر ماکو در دوران پاندمی ویروس کووید- ۱۹ [دوره 7، شماره 11، 1400]

ف

 • فتاحی، علی تاثیر نوع سطح بر فعالیت الکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی والیبالیست‏های جوان مرد هنگام فرود از دفاع روی تور [دوره 7، شماره 5، 1400]

 • فتاحی، علی مقایسه شاخص های بیومکانیکی منتخب فشارکف پایی بین گام اول ودوم والیبالیست های نوجوان وجوان حرفه ای دراجرای اسپک والیبال [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • فتاحی، علی تاثیر یک وهله خستگی موضعی عضلات ثبات دهنده مرکزی بر منتخبی از عملکرد بیومکانیکی اندام فوقانی زنان قایقران حرفه ای [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • فتحی رضائی، زهرا بررسی اثر نسبت طول انگشتی در روابط شاخص‌های روانشناختی، مذهبی و اخلاقی در ورزشکاران زن و مرد در فرهنگ های مختلف [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • فلاحی، ناصر مقایسه شاخص های بیومکانیکی منتخب فشارکف پایی بین گام اول ودوم والیبالیست های نوجوان وجوان حرفه ای دراجرای اسپک والیبال [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • فلاح محمدی، محمد تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر مولفه های نیروهای عکس العمل زمین در ورزشکاران با سابقه بازسازی رباط متقاطع قدامی. [دوره 7، شماره 10، 1400]

ق

 • قاسمی، الهام تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر عملکرد عضلانی حرکتی، اضطراب، سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی مبتلایان مولتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • قاسمی، بهنام اثروماندگاری 8هفته تمرینات شروت برموقعیت وانعطاف پذیری کتف وکیفیت زندگی نوجوانان دختر16-11سال مبتلابه اسکولیوز [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • قریشی، عبدالرضا مقایسه اثر 8 هفته تمرینات مقاومتی و تمرین هوازی بر برخی از هورمون‌های محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال ، خستگی و افسردگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 7، شماره 6، 1400]

ک

 • کاشف، سیدمحمد تاثیر عوامل روانشناختی موثر بر انگیزش مشارکت کودکان در ورزش والیبال [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • کاویانی، مجتبی رابطه بین اختلالات سوپراگلوت و ظرفیت های تنفسی در دوچرخه سواران کوهستان زن و مرد حرفه ای و نخبه [دوره 7، شماره 2، 1400]

 • کمانی، پروین بررسی تاثیر نگرش مثبت ومنفی به بازی در فضای طبیعت بر خلاقیت حرکتی کودکان [دوره 7، شماره 3، 1400]

 • کوهی آچاچلویی، فرهاد تاثیر عوامل روانشناختی موثر بر انگیزش مشارکت کودکان در ورزش والیبال [دوره 7، شماره 11، 1400]

ل

 • لیتل، جاناتان اثر هم افزایی هشت هفته تمرین تناوبی شدید و متفورمین بر میتوفاژی، آپوپتوز و اثر متقابل این دو مسیر در موش های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی ناشی از رژیم غذایی پر چرب [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • لطافت کار، امیر بررسی شیوع، مکانیزم و میزان بروز آسیب‌های زانو در بین کاراته کاهای حرفه‌ای ایران [دوره 7، شماره 1، 1400]

 • لطافت کار، امیر بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی به همراه تراباند در مردان والیبالیست دارای نقص چرخش داخلی شانه [دوره 7، شماره 5، 1400]

م

 • محمدرحیمی، ابوالقاسم مقایسه اثر تمرینات عملکردی و تعادلی بر تعادل و ترس از سقوط سالمندان [دوره 7، شماره 9، 1400]

 • میخوش، الهه اثر آموزش تمرینات ذهن آگاهی به روش حضوری و غیرحضوری بر پریشانی هیجانی، راهبردهای کنترل افکار و بهزیستی ذهنی زنان خانه دار [دوره 7، شماره 3، 1400]

 • مداحی، آرزو مقایسه فعالیت الکتریکی و نیروهای وارده بر پا طی راه‌رفتن و دویدن بر روی سطح زمین در مقایسه با چمن مصنوعی در افراد با پای‌پرونیت و سوپینت [دوره 7، شماره 2، 1400]

 • مرادی، محسن بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی به همراه تراباند در مردان والیبالیست دارای نقص چرخش داخلی شانه [دوره 7، شماره 5، 1400]

 • مروئی میلان، کامران بررسی ارتباط مدت زمان آموزش مجازی با درد و ناتوانی عملکردی اندام فوقانی و شاخص ناتوانی کمر معلمان شهر ماکو در دوران پاندمی ویروس کووید- ۱۹ [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • مشکانی، رضا اثر هم افزایی هشت هفته تمرین تناوبی شدید و متفورمین بر میتوفاژی، آپوپتوز و اثر متقابل این دو مسیر در موش های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی ناشی از رژیم غذایی پر چرب [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • معتمدی، پریسا تاثیر تمرین در سطح تعاملی، توانبخشی شناختی و تمرینات ورزشی برکارکرد های شناختی و عملکرد حرکتی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیوس [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • ملانوری شمسی، مهدیه بررسی تاثیر فعالیت ورزشی با شدت پایین بر روند درمان بیماران مبتلا به کووید-19 : یک مطالعه موردی [دوره 7، شماره 2، 1400]

 • ممشلو، فاطمه تأثیر تمرینات کاوترن-کوکسی بر ثبات پوسچرال و عملکرد اندام تحتانی کودکان مبتلا به سندروم داون [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • موسوی ساداتی، سید کاظم تاثیر روشهای تمرین افتراقی و سنتی بر تغییرات الکترومایوگرافی عضلات منتخب در اجرا و یادگیری شنای کرال سینه [دوره 7، شماره 2، 1400]

ن

 • ناصرپور، حمیدرضا مقایسه استراتژی هماهنگی، تغییرپذیری و عوامل خطرزای بیومکانیکی آسیب تنه و اندام تحتانی حین مانور برش جانبی متقاطع در ورزشکاران مرد سالم و مبتلا به درد مزمن کشاله ران [دوره 7، شماره 2، 1400]

 • ناصرپور، حمیدرضا بررسی شیوع، مکانیزم و میزان بروز آسیب‌های زانو در بین کاراته کاهای حرفه‌ای ایران [دوره 7، شماره 1، 1400]

 • نجفی، بهزاد بررسی اپیدمیولوژیک آسیب‌های اسکلتی عضلانی ناشی از تمرینات آموزشی بدو خدمت در مراکز آموزشی درجه‌داری ناجا و ارائه الگوی جامع پیشگیری از آسیب (مورد مطالعه آموزشگاه شهید چمران) [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • نعیمی کیا، ملیحه تأثیر مداخلات مبتنی بر تسهیل‌سازی عصبی عضلانی گیرنده‌های عمقی اندام تحتانی بر تعادل ایستا، پویا، کارکردی و الگوی گام‌برداری سالمندان [دوره 7، شماره 7، 1400]

 • نقی زاده، حسن تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و مصرف کورکومین بر سطوح پلاسمایی IL-6، TNF-α و CRP در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 هایپرلیپیدمی [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • نیک روش، رها تاثیر روشهای تمرین افتراقی و سنتی بر تغییرات الکترومایوگرافی عضلات منتخب در اجرا و یادگیری شنای کرال سینه [دوره 7، شماره 2، 1400]

 • نوری، زهرا شیوع شناسی دردها، شکایات و ایمبالانس های عضلانی_اسکلتی در نوازندگان [دوره 7، شماره 4، 1400]

 • نوری، فهیمه تأثیر هشت هفته رژیم غذایی قلیایی واسیدی به همراه تمرینات فانکشنال بر فاکتورهای لیپیدی,ترکیب بدن و CRP در بیماران چاق و دارای اضافه وزن [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • نورسته، علی اصغر اثر هشت هفته تمرینات ترکیبی قدرتی و حس عمقی بر تعادل و گیت کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر [دوره 7، شماره 1، 1400]

ه

 • هاشمی، فرزانه مدل سازی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ مطلوب هواداری در فوتبال [دوره 7، شماره 3، 1400]

 • همایی، حسن متین تاثیر نوع سطح بر فعالیت الکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی والیبالیست‏های جوان مرد هنگام فرود از دفاع روی تور [دوره 7، شماره 5، 1400]

ی

 • یاعلی، رسول تأثیر غرقگی با استفاده از ذهن آگاهی بر اجرای اسپک با دست غیر برتر والیبالیست‌های نیمه ماهر [دوره 7، شماره 11، 1400]

 • یوسفی فقیه، علی تدوین مدل سبک های رهبری (وظیفه مدار- رابطه مدار) در مدیران تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و انعطاف پذیری روانشناختی [دوره 7، شماره 11، 1400]