دوره 8 (1401)
شماره 9
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 8
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شماره 7
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 5
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 3
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 1
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دوره 7 (1400)
دوره 6 (1399)
دوره 5 (1398)
دوره 4 (1397)
دوره 1 (1394)
مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر میزان پروتئین های SYD،KIF5B و nAchR در عضله نعلی و بازکننده طویل انگشتان در رت های سالمند نژاد ویستار

مجید کاشف؛ مجتبی صالح پور؛ فریبا خداقلی؛ مجتبی صادق قمی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر بخشی مداخلات دیجیتالی و تحریک الکتریکی بر کارکردهای اجرایی و مهارت‌های روانی ورزشکاران با و بدون ADHD

فرشته عموزاده؛ هادی مرادی؛ محمود شیخ؛ رضا رستمی؛ علی مقدم زاده؛ پیمان هنرمند؛ علیرضا بهرامی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر استفاده طولانی مدت از تلفن همراه هوشمند بر نیمرخ ساختاری اندام فوقانی و کیفیت زندگی

ندا دانشمند؛ ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه؛ saeed سعید

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات بیوفیدبک بر فعالیت الکتریکی منتخبی از عضلات، درد، دامنه حرکتی و ناتوانی عملکردی در افراد با سندرم گیرافتادگی شانه

مجتبی رحیمی بیدهندی؛ هادی میری؛ فریبرز هوانلو

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات آنلاین کگل بر درد، کیفیت زندگی، استقامت عضلات مرکزی و سندرم پیش از قاعدگی دختران در دوران کووید19

محمد رحیمی؛ فاطمه خانویردی؛ فاطمه سازگار

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مطالعه تطبیقی فعالیت های ورزشی تفریحی سالمندان کشورهای آلمان و ایران براساس مدل بردی

مریم زارعی؛ حمید قاسمی؛ رضا نیک بخش

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثربخشی بازی‌های بومی-محلی با روش‌های آموزشی قیودمحور، تدریس بازی برای فهمیدن و حس بازی بر تبحر حرکتی، ساختار دانشی وتوانایی‌های شناختی ، اجتماعی کودکان

حسن محمدزاده؛ مینا کشاورز

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
کاربرد EEG در روانشناسی ورزشی: سرعت‌های تصویرسازی حرکتی و همبسته های عصبی آن‌ها

سیدحجت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضائی؛ سرج Brand؛ سحر محمدزاده؛ کوثر عباسپور؛ دنا صادقی بهمنی؛ زهرا رضوانی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی با وزن بدن بر ایمونوگلوبینA بزاقی و ظرفیت های عملکردی دانش آموزان دارای اضافه وزن در دوران کرونا

محمد مهدی عیدیان کاخکی؛ مجتبی صالح پور

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر نوع باردهی بر تغییرپذیری هماهنگی ستون فقرات و لگن در حرکات اسکوات و ددلیفت

مصطفی ساجدی نیا؛ علی عباسی؛ مهدی خالقی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیرهشت هفته تمرینات ترکیبی و مصرف مکمل کافئین بر قدرت عضلانی، توان بی هوازی و شاخص خستگی تکواندوکاران دختر نخبه

زهره اسکندری؛ محدثه موسوی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
ارتباط بین سطح آگاهی و نحوه الگوی اجرای فعالیت های روزمره در سه گروه از دانش آموزان نونهال، نوجوان و جوان

علی شمسی ماجلان؛ جواد حبیبی؛ محمد کارگر؛ شقایق محمدی؛ نگار جاوید

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
ارتباط بین عوامل زیستی- روانی و آسیب‌های ورزشی کاراته‌کاران نخبه

محمد رحیمی؛ افسانه رهنما؛ زهره نیکزاده عباسی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر شش هفته تمرینات ترکیبی به همراه مصرف آب انار بر توان هوازی، کاهش فشار خون پس از فعالیت ورزشی و ترکیب بدنی در مردان جوان تمرین کرده.

حمید محبی؛ سجاد مرادی؛ ابوذر جوربنیان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات بخشی پویای عصبی عضلانی بر آزمون غربالگری عملکردی مردان سالمند سالم

محمد رحیمی؛ سیدحسین میرکریم پور؛ محمدحسن وساق

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر تمرینات ثبات مرکزی بر راستای اندام تحتانی و عملکرد دختران کیوکوشین‌کار

محمد رحیمی؛ زهره نیکزاده عباسی؛ افسانه رهنما

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر تمرین ترکیبی عملکردی و مکمل سیترولین مالات بر سطح سرمی نروتروفیک مشتق از مغز در مردان و زنان مبتلا به اختلالات نوروپاتی دیابتی

بهنام میرزائی؛ بهنام میرزائی؛ حمید رجبی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر زمانبندی مصرف کافیین قبل و حین و پس از فعالیت وامانده ساز بر عملکرد روانی-حرکتی، تعادل و توان بی هوازی دانشجویان ورزشکار

محمد الشبانی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایراندوست

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر مصرف کوتاه مدت شکلات تلخ با غلظت متفاوت بر کاهش فشار خون پس از ورزش، حداکثر اکسیژن مصرفی ، زمان واماندگی و هزینه ی اکسیژن میوکارد در زنان کم تحرک

دلارام درخشانفر؛ حمید محبی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی ارزیابی تعادل ایستا افراد پس از بهبودی بیماری کوید ۱۹ و مقایسه آن با افراد سالم

فرشته مهرجو؛ مهدی مجلسی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی با و بدون فیزیوبال بر شدت درد ، استقامت عضلانی، ناتوانی حرکتی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی

لاله رضوی؛ هادی میری؛ مجید طباطبایی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر آزمون های غربالگری عملکردی ووشوکاران تیم ملی ایران

محمد رحیمی؛ بهنام قاسمی؛ آرزو سلیمی قلعه تکی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
ارتباط بین اختلالات اسکلتی عضلانی و سندروم متقاطع فوقانی با مدت زمان آموزش مجازی معلمان در پاندمی کووید19

محمد رحیمی؛ نفیسه باقریان جبلی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر هشت هفته تمرینات آمادگی جسمانی و ثبات مرکزی بر تعادل و عملکرد عضلات اندام فوقانی و تحتانی و نمره آزمون غربالگری حرکت عملکردی بسکتبالیست های پسر

امیرحسین رفیعی؛ غلامعلی قاسمی؛ حامد آربیع

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر اضافه کردن هدف خارجی و تکلیف دوگانه بر الگوی حرکتی اندام تحتانی در بسکتبالیست های با و بدون بازسازی لیگامان صلیبی قدامی در مانور برشی

ابراهیم حیدرنیا؛ امیر لطافت‌کار

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر یک دوره تمرینات زنجیره بسته بر قدرت و حس عمقی مفصل مچ پا در ورزشکاران با سندروم فشار داخلی تیبیا

طالب فدائی ده چشمه؛ علی شمسی ماجلان؛ محمدرحیم امیری تپه بور؛ بیان حیدریان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و ناهنجاری های وضعیتی در تعمیرکاران خودرو و ارتباط آن با سابقه کار و شاخص توده بدنی

محمد رحیمی؛ فاطمه خانویردی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
اثر دوازده هفته تمرین هوازی و هایپوکسی بر لیپوفاژی هپاتوسیت رت های تحت رژیم غذایی پر چرب

حمید محبی؛ سید مرتضی حسینی؛ حسین غفوری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تأثیر تمرین استقامتی با شیب مثبت و منفی بر ویژگی‌های بیومکانیکی استخوان‌های فمور (Femur)و تیبیای (Tibia) موش‌های نر ویستار مبتلا به خستگی مزمن

علی فتاحی؛ آزیتا رواز؛ محمد علی آذربایجانی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر استفاده از کوله پشتی با وزنهای مختلف بر متغیرهای کینتیکی و تعادلی کف پای دانش آموزان دختر حین راه رفتن

علی فتاحی؛ فاطمه اولیایی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی بر عوامل خطر قلبی عروقی، عملکرد فیزیکی، بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی سالمندان دارای اضافه وزن

کاظم چراغ بیرجندی؛ الهام قاسمی؛ دانیال الهیاری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثربخشی تمرینات واقعیت مجازی و تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه ای مغز (tDCS) بر تبحر حرکتی، یکپارچگی بینایی- حرکتی و مهارت های عصب روانشناختی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

فواد نیک نسب؛ محمود شیخ؛ فضل اله باقرزاده؛ علی مقدم زاده؛ داود حومنیان شریف آبادی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 8 هفته تمرینات کیوکوشین بر شاخص های الکترو میوگرافی عضلات ساق پای دختران جوان مبتلا به داینامیک والگوس زانو

هادی صمدی؛ افسانه رهنما

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر رویکرد کنترل حرکتی با و بدون ویبریشن کل بدن بر درد، ثبات پاسچرال، فعالیت الکتریکی و استقامت عضلات تنه پرستاران دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی

راضیه کریمی؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ رغد معمار

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر ترکیب کانون توجه و خودمختاری بر دقت فضایی پرتاب دارت کودکان دارای اختلال بیش فعالی -نقص توجه

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری؛ فاطمه فراهانی نیا

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات وستیبولار بر وابستگی به سیستم های حسی درگیر در تعادل زنان سالمند

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهام دهقان نیری؛ مصطفی حاج لطفعلیان؛ فاءزه حیدری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی- به دو شیوه سوپرست و کامپوندست بر سطوح بزاقی هورمون کورتیزول و تستوسترون و نسبت آنها در زنان جوان فعال

عاطفه عاکف؛ حمید اراضی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه متغیرهای منتخب کینماتیک اندام تحتانی بانوان جوان و سالمند سالم و مبتلا به شست‌کج هنگام راه رفتن به جلو و عقب

علی فتاحی؛ سمانه ُرداری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر شش هفته تمرینات تاباتا بر برخی از فاکتور های آمادگی جسمانی در زنان بسکتبالست

راضیه زمانی؛ لیلا غزاله؛ فاطمه شریفی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر 12 هفته تمرینات کششی در خانه بر خستگی عصبی عضلانی، هماهنگی و تعادل در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

فاطمه فرهمندی؛ لیلا غزاله؛ سید مسعود نبوی؛ محمدرضا کردی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر چهار هفته بی تمرینی و مصرف غذای پرچرب متعاقب 6 هفته تمرین تناوبی هوازی بر فاصله R-R الکتروکاردیوگرام و میزان پروتئین HCN4 گره سینوسی رت های ماده نژاد اسپارگو-داولی

علیرضا کاشف؛ سید بهنام الدین جامعی؛ فرشته شهیدی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر مهارت های بصری-فضایی و عملکرد بازیکنان تنیس

نیلوفر سادات روستائیان؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی در خانه بر تعادل و ترس از سقوط و عملکرد دوگانه زنان سالمند سالم در دوران کووید 19

هادی صمدی؛ فاطمه خانویردی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
ارتباط بین مدت زمان استفاده از فضای مجازی با شیوع ناهنجاری سندرم متقاطع فوقانی دانش آموزان دختر در دوران همه گیری کووید-19

هادی صمدی؛ نفیسه باقریان جبلی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر سیکل‌های قاعدگی برتغییرپذیری هماهنگی مفاصل اندام تحتانی حین تکنیک آبدولیوچاگی تکواندو

علی عباسی؛ مهدی خالقی؛ سمیرا سجادی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
طراحی و سنجش روایی و پایایی آزمون چابکی برای کشتی‌گیران آزادکار بزرگسال نخبه و مبتدی

رضا قراخانلو؛ حمید آقا علی نژاد؛ محمد سیاوشی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی فراهم‌سازها برای رفتار حرکتی در کودکان دبستانی

امیر شمس؛ پریسا حجازی دینان؛ زهرا نوردی فهادان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر سن و خستگی ذهنی بر متغیرهای کنترل پاسچر و امواج مغزی: بررسی فرضیه تلاش شناختی

امیر شمس؛ پریسا حجازی دینان؛ یگانه بولاقی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -