دوره 8 (1401)
شماره 9
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 8
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شماره 7
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 5
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 3
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 1
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دوره 7 (1400)
دوره 6 (1399)
دوره 5 (1398)
دوره 4 (1397)
دوره 1 (1394)
مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر بازتوانی ورزشی در آب وخشکی بر شاخص های حسی حرکتی(درد و تعادل و عملکرد)، ویژگی های زمانی و مکانی راه رفتن وکیفیت زندگی در زنان خانه سالمندان دارای کمر درد مزمن غیراختصاصی

مریم کوچکی پیرکوهی؛ مریم قوجقی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر8 هفته تمرینات تخصصی کیوکوشین کاراته بر روی فعالیت عضلات ساق پا و ارتفاع قوس طولی داخلی دختران نوجوان دارای پرونیشن پا

هادی صمدی؛ زهره نیکزاده عباسی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر محرومیت از خواب در ابتدا و انتهای شب بر عملکرد بی هوازی و قدرتی در دو فاز لوتئال و فولیکولار چرخه قاعدگی در زنان جوان فعال.

سحر میرزائی ازبرمی؛ لیلا غزاله؛ فرشته شهیدی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر تمرین تکلیف دوگانه و تمرین ترکیبی در آب و خشکی بر تعادل و راه رفتن افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.

سحر نظری سلطان احمد؛ مهدی خالقی؛ سید صدرالدین شجاع الدین

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی ، تصویرسازی و حس عمقی بر عملکرد حرکتی ،کیفیت زندگی و خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

علی شفیع زاده

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تعیین اثر 8 هفته تمرین هوازی همراه با مکمل پروپولیس بر فاکتورهای خطر قلبی عروقی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی تحت همودیالیز

رضا قراری عارفی؛ حسین ملکی؛ مصطفی عربی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
مقایسه اثر 8 و 12 هفته تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی کم کالری بر پروفایل لیپیدی، مقاومت انسولین، شاخص های آپوپتوزی و پاسخ های ایمنولوژیکی در رت های مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

فرهاد رحمانی نیا؛ مریم میرزایی تکمیل؛ حمید محبی؛ مریم ابراهیمی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر خستگی ذهنی بر جستجوی بینایی، حافظه کاری و مهارت پیش‌بینی افراد مبتدی

فائزه خوشدونی فراهانی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ مریم خلجی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی اثر ویژگی های دموگرافیک و آنتروپومتریک ورزشکاران روی پارامترهای بیومکانیکی پرش عمودی

زهرا رجب پورثانی؛ پریسا حجازی دینان؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ امیرحسین امامیان

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر سطوح مختلف یادگیری افتراقی و تداخل زمینه ای بر نرمی و هماهنگی حرکت در ضربه گلف

فاطمه محمدی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ داود فاضلی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر روش آموزش غیرخطی با دستکاری قیود تکلیف و آموزش خطی بر یادگیری مهارت های ورزشی و انگیزه مشارکت دانش آموزان

مریم رحیمیان مشهدی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ فاطمه اسدزاده

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرین تصمیمی بر تصمیم گیری خلاقانه، رفتار خیرگی و خلاقیت حرکتی در نوجوانان

فهیمه ایادی؛ پروانه شمسی پور دهکردی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعات مروری و کتابخانه‌ای
ورزش سلامت‌محور و مدیریت بحران در مقابل ویروس کرونا

سعید تابش؛ ناصر شهریاری؛ عبادالله شیری ملک آباد؛ فاطمه شاولی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر پروتکل ترکیبی بازیابی پوسچرال با و بدون تمرینات ثبات مرکزی بر میزان درد، ناتوانی ،کیفیت زندگی و دامنه حرکتی کمپلکس کمری- لگنی- رانی در افراد دارای کمر درد مزمن غیر اختصاصی

نسرین فولادی؛ هومن مینونژاد

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده همراه با میله منعطف و کینزیوتیپ بر استقامت عملکردی عضلات تنه، ناتوانی ،درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی

لیلا احمدی؛ سید صدرالدین شجاع الدین

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر سطوح متفاوت دشواری تکلیف ثانویه شناختی و حرکتی بر تعادل پویا و الگوی راه رفتن کودکان دارای اختلال شنوایی

معصومه محمدجانی؛ الهه عرب عامری

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر سطوح فعالیت بدنی برتصویربدنی، عزت نفس و کیفیت زندگی زنان بعد ازعمل‎ جراحی سرطان پستان

سید کاظم موسوی ساداتی؛ فاطمه اکبری؛ کیوان ملانوروزی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر هشت هفته دو شیوه تمرینی یوگا بر شاخصه های قامت و قدرت عضلات شانه نوازندگان شهر اصفهان

سعید رستمی؛ مریم سلطانی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات پایدار سازی کتف بر میزان درد گردنی- شانه ای و زاویه کرانیوور تبرال در کاربران رایانه.

فائزه فاضلی نسب؛ سارا چشمی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر اضطراب حالتی رقابتی، مهارتهای روانی و هورمون کورتیزول والیبالیست های ماهر

مهسا نقی زاده؛ مریم عبدالشاهی؛ افسانه شمشکی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر گوه‌های مختلف توکفشی بر سینرژی عضلات تنه و تعادل بدن حین انجام حرکت برداشتن اسکات

حامد اسماعیلی؛ محمد حسین قاسمی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر 12 هفته تمرینات عملکردی و ترکیبی بر بیان ژن میکرو ریبو نوکلئیک اسید126و1 ، ساختاروعملکرد قلب وعروق در زنان میانسال یائسه

مجید کاشف؛ لیلا گلرومفرد

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر محرومیت از خواب و مصرف مکمل کافئین بر تعادل و چابکی در زنان فعال

نسرین شهسواری؛ لیلا غزاله؛ مریم کوشکی جهرمی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی و مصرف عصاره گزنه بر برخی شاخص‌های کلیوی، پروفایل لیپیدی، مقاومت به انسولین افراد دارای فشارخون بالا مبتلابه دیابت نوع2

علی همتی عفیف؛ فاطمه آباد؛ سعید شاملو کاظمی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی با و بدون محدودیت جریان خون و مصرف مکمل ویتامین D بر سطوح سرمی آلکالان فسفاتازوپروتئین واکنشی C(crp)و کیفیت عضلانی زنان سالمند

سعید شاملو کاظمی؛ علی همتی عفیف

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر خستگی ناشی از دوی استقامتی 3000 ) متر) و دو سرعتی 400 ) متر) بر هم انقباضی عضلانی

فرحناز سالار؛ لیلا غزاله؛ رعنا فیاض میلانی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر هشت هفته تمرینات فارتلک بر سطوح لاکتات و لاکتات دهیدروژناز، ظرفیت هوازی و بی-هوازی بازیکنان جوان فوتبال

میلاد معندچی ها؛ اعظم زرنشان؛ بهلول قربانیان

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تخمین پیوسته متغیرهای بیومکانیکی اندام تحتانی در حین راه رفتن با استفاده از شتاب سنج و شبکه های عصبی مصنوعی

زاهد منتشلو؛ علی عباسی؛ مهدی خالقی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر شش هفته فعالیت هوازی و مصرف عصاره آبی زیره سیاه بر شاخص‌های آنتی اکسیدانی رت‌های نر نژاد ویستار

صدیقه طاهرزاده؛ ندا جدیدی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 8 هفته تمرینات هوازی با شدت متوسط بر غلظت شاخص‌ های التهابی نفوذپذیری ماتریکس متالوپروتئینازها و مهار کننده‌های شاخص‌های نفوذپذیری در بیماران زن میگرنی

ژهرا پیرو؛ عبدالحسین پرنو؛ پیام ساری اصلانی؛ شهلا میرزایی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر 12 هفته تمرینات ورزشی مقاومتی بر شاخص‌های سرمی کنترل نفوذپذیری سدخونی مغزی، استرس اکسیداتیو، ظرفیت عملکردی و عملکرد شناختی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

نسرین نیازی نژاد؛ عبدالحسین پرنو؛ کیانوش حاموشیان؛ رسول اسلامی؛ جولیان بیکر

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
اثر تعاملی هشت هفته تمرین هوازی و محدودیت کالری برمتابولیسم چربی در عضله: مسیرسیگنالینگ PGC-1α و ناقل های اسید چرب میتوکندریایی در رت های نر دیابتی

جواد مهربانی؛ میثم گلی؛ حمید محبی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر دستکاری قیود تکلیف بر تعادل پویا و پارامترهای فضایی زمانی راه رفتن سالمندان سالم

شهاب پروین پور؛ معصومه غیب الهی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر دستکاری قیود تکلیف بر میزان ترس از افتادن،تعادل و شاخص‌های عملکردی شناختی سالمندان سالم

شهاب پروین پور؛ زهرا ملوندی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیرتمرین افتراقی و تداخل زمینه‌ای بر یادگیری و بازنمایی ذهنی ضربه گلف

حانیه اکبرابادی سعدی؛ داود فاضلی؛ پروانه شمسی پور دهکردی

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه وضعیت سلامت روانی، سرزندگی ذهنی، حس تنهایی و اضطراب ناشی از کرونا سالمندان فعال و غیرفعال

کاظم چراغ بیرجندی؛ الهام قاسمی؛ حمیدرضا غفاری مقدم

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر ورزش هوازی و بازی رایانه ای بر عملکرد شناختی دانش آموزان دختر 10 تا 12 ساله شهرستان دزفول

هاجر جهادیان سروستانی؛ مرضیه رضازاده

دوره 8، شماره 3 ، خرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -