دوره 8 (1401)
شماره 9
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 8
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شماره 7
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 5
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 3
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 1
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دوره 7 (1400)
دوره 6 (1399)
دوره 5 (1398)
دوره 4 (1397)
دوره 1 (1394)
مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر استحکام خودکنترلی بر توجه مداوم، دلزدگی و عملکرد تیراندازان مبتدی و ماهر

جلال دهقانی زاده؛ هدیه قنبری آذر

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی تاثیر افزودن تیپ غیرالاستیک به تمرینات اصلاحی بر دامنه حرکتی، پاسچر، قدرت عضلانی و حس عمقی .کودکان مبتلا به صافی کف پای منعطف

لیلا صادق نژاد؛ ملیحه حدادنژاد؛ علی عباسی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر شش هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سطح لاکتات خون، عملکرد هوازی و بی‌هوازی در ورزشکاران کاراته‌کا زن و مرد نخبه

مهیندخت رضایی؛ عبدالحسین پرنو؛ مگنی مور

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه‌ی هشت هفته تمرینات عملکردی و مقاومتی-سنتی بر توانایی های زیست حرکتی تکواندوکاران زن نخبه

عبدالحسین پرنو؛ لیلا خزائی؛ صادق امانی شلمزاری

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
مقایسه اثر شش هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر میزان مالون دی آلدهید و سوپر اکسید دیسموتاز بافت قلب رت نر دیابتی نژاد ویستار

احسان یوسفی نیاسری؛ مجید کاشف

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی و تعادلی با مصرف جلبک اسپیرولینا بر شاخص های جسمانی کودکان 5 تا 7 سال مبتال به طیف اوتیسم

ساناز علمدار؛ سعید رستمی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل‌های ویتامین E و C با دوز بالا بر کراتین کیناز و میوگلوبین استراحتی ورزشکاران نخبه‌ی رشته ووشو(ساندا)

مجید وحیدیان رضازاده؛ مصطفی کوهکن؛ رضا دلاور

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعات مروری و کتابخانه‌ای
شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ورزش ایران.

صباح خدادوستان؛ مریم مختاری دینانی؛ نجف آقایی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر آموزش ژیمناستیک و شرایط محیط آموزش بر یادگیری مهارت و رشد

پریسا حجازی دینان؛ مریم عبادی صوفلو؛ مریم عبدالشاهی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر هشت هفته تمرین تعادلی منتخب بر تعادل ایستا، پویا و ترس از افتادن زنان سالمند با و بدون سابقه ی ورزشی

علی فتاحی؛ راضیه یوسفیان ملا؛ منصوره بالایی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سازگاری سلول های ماهواره ای در عضله اسکلتی موش های نر ویستار مبتلا به آلزایمر القا شده توسط پپتید بتاآمیلوئید

محمد شریعت زاده جنیدی؛ مسعود رحمتی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
بررسی اثر نوع تمرین(هوازی- مقاومتی) بر بیان ژن های مایوکاین ها در رت های تغذیه شده با غذای چرب

مصطفی بابایی نژاد

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
مقایسه اثر شش هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر لپتین بافت چربی در رت های نر دیابتی نژاد ویستار

فریده محمدی؛ مجید کاشف

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی بر پروتئین کیناز بی در بافت قلب رت های نر دیابتی نژاد ویستار

علی اکبر طاهری؛ مجید کاشف؛ فرشته شهیدی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر هورمون‌هاى جنسى در رت‌های مبتلا به مالتیپل‌اسکلروزیس القا‌شده با کوپریزون

مریم عباسی؛ عبدالحسین طاهری کلانی؛ محمدتقی فرخنژاد؛ فاطمه اشراقی جزی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
ارتباط بین شایستگی حرکتی و خود-ادراکی دانش آموزان: بررسی نقش واسطه ای میزان فعالیت بدنی

حسین آنالویی؛ الهام نصراله پور

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر یک دوره تمرینات چند بخشی منتخب بر برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی و ظرفیت عملکردی سالمندان مبتلا به سندرم شکنندگی.

افسانه شمشکی؛ وازگن میناسیان؛ صفیه منافی جزی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه هشت هفته تمرینات یوگا و پرانایاما بر شاخص های هماتولوژیک زنان کوهنورد

مجید وحیدیان رضازاده؛ شیلا نایبی فر؛ محمد علی مولوی؛ لیلا جمشیدی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر هشت هفته تمرینات آنلاین متمرکزکتف بر کینماتیک کتف، حس عمقی و قدرت عضلات منتخب شانه زنان والیبالیست با نقص چرخش داخلی مفصل شانه

مریم سادات شاه صاحب؛ هومن مینونژاد؛ شهرزاد زندی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرینی ثبات مرکزی در منزل بر عملکرد حرکتی و استقامت عضلات ناحیه مرکزی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

گیتا اصغر زاده؛ پریسا صداقتی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ناراحتی های بدنی و ارتباط آن با سابقه کار در زنان خیاط

محمد رحیمی؛ مریم دهقانی؛ افسانه رهنما

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر مورفولوژی مغز و مخچه، غلاف میلین و پروتئین های مرتبط با آن در رت‌های مبتلا به مالتیپل‌اسکلروزیس القا‌شده با کوپریزون

مریم عباسی؛ علیرضا لطفی؛ حدیث غوان فر؛ سپیده حاجی نسب؛ نسرین ;کرمی؛ فاطمه اشراقی جزی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی ارتباط بین نتایج آزمون غربالگری حرکتی عملکردی و نرخ بروز آسیب دانش آموزان ورزشکار مقطع دوم متوسطه

هادی صمدی؛ سمیرا آقائی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه عوامل اثر گذار و روشهای مداخله بر سلامت روان، متغیرهای روانشناختی و عملکرد ورزشکاران و غیر ورزشکاران :با رویکرد روانشناسی ورزش و تمرین

مریم عبدالشاهی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تأثیر هشت هفته تمرین شنا با مصرف مکمل آنتی اکسیدانت نانوگلد بر استرس اکسیداتیو و پارامترهای بیوشیمیایی در خون موش‌های صحرایی دیابتی

رضا قراری عارفی؛ رضا محبتی؛ محمد احسان تقوی زاده یزدی؛ وحیده هاشم زاده

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر روش‌های بازی سنتی، خلاقانه و اکزرگیمینگ بر تفکر خلاق و شایستگی حرکتی کودکان در دوران فاصله‌گذاری اجتماعی

پریسا حجازی دینان

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثر8 هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح سرمی سالوسین‌های آلفا و بتا و برخی شاخص‌های پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن/چاق

مهناز امیدی؛ سمیه جمالی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیرهشت هفته تمرین فوردی پرو برمتغیرهای تعادلی و توزیع فشار کف پایی در ورزشکاران 2B کم بینا و سالم

علی فتاحی؛ راضیه یوسفیان ملا؛ هانیه محمدی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تقارن متغیرهای منتخب بیومکانیکی عملکرد تعادل پویا و توزیع فشار کف‌پایی نونهالان، نوجوانان و جوانان پسر فعال در فاز استانس راه‌رفتن

علی فتاحی؛ محمد علی سیاوشی مقدم؛ امیرعلی جعفرنژاد گرو

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه حس عمقی مفصل زانو و تعادل در والیبالیست های زن مبتلا به سندرم پتلافمورال با والیبالیست های زن سالم

علی فتاحی؛ سارا خدارحمی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرین تداخل زمینه ای با استفاده از توپ طبی بر تعدیلات قامتی پیش بین افراد سالمند

پریسا حجازی دینان؛ داود فاضلی؛ مریم عهدی اقدم

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر یک دوره تمرینات هوازی با حجم متفاوت بر کارکردهای اجرایی و BDNF کودکان اوتیسم

امین جلالی؛ محمود شیخ؛ داود حومنیان شریف آبادی؛ محبوبه غیور نجف آبادی؛ فضل اله باقرزاده

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر حاد مکمل یاری کراتین و کافئین به صورت توام و جداگانه بر لاکتات خون و عملکرد کشتی گیران مرد

سیدمحمد سیدین کوجان؛ فاطمه شب خیز

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) و تمرینات هوازی بر فاکتورهای روانشناختی وکیفیت خواب در بهبود یافتگان کووید 19 دارای نشانگان افسردگی متوسط

کیوان ملانوروزی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
پاسخ‌های حاد هورمونی و لاکتات خون به دو شیوه فعالیت مقاومتی (سوپرست و کامپوندست) در مردان فعال

معصومه کشاورز؛ حمید اراضی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه ترتیب ارائه خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در طول مراحل مختلف یادگیری بر هماهنگی حرکتی، توجه دیداری و عملکرد سرویس والیبال

حامد فهیمی؛ حسن غرایاق زندی؛ فضل اله باقرزاده؛ علی مقدم زاده؛ داود حومنیان شریف آبادی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر 12 هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کم کالری بر سطوح هورمون های رشد، تستوسترون، پروفایل چربی خون و ترکیب بدن پسران نوجوان چاق

محمد رضا فدائی چافی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
«تاثیر زمان تمرین (صبح/عصر) فوتبال بر شاخص های تندرستی، سلامت روانشناختی، کیفیت زندگی و بهزیستی کودکان و نوجوانان»

علی پشابادی؛ مصطفی سلطانی؛ محمد خزائی؛ مرتضی اسماعیلی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر ۶ هفته تمرین هوازی بر فسفواینوزیتید ۳-کینازدر بافت قلب رت های نر دیابتی نژاد ویستار

مجید کاشف؛ علی اکبر دوچوبه

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر حاد شدت های توانمندسازی پس فعالی بر تحریک پذیری مسیر قشری نخاعی و فعالیت الکتریکی عضله در افراد جوان تمرین کرده

حسن کوثری؛ حمید رجبی؛ پژمان معتمدی؛ شهریار غریب زاده

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
آزمون تعادلY: تعیین روایی و پایایی‌درسالمندان 65سال به بالا دارای اختلال خفیف شناختی

مریم اسکندری امینلویی؛ جلال دهقانی زاده

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تأثیر 3 هفته تمرین ترکیبی در دوران رشد بر عملکرد شناختی و بیان ژن عوامل شکل‌پذیری هیپوکمپ موش‌های صحرایی دیابتی نر بزرگسال

ندا خالدی؛ هاشم خدادادی؛ سجاد جدی؛ مینا افتخارزاده؛ پژمان معتمدی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر 12 هفته تمرین ورزشی هوازی بر پرخاشگری، پیشرفت تحصیلی و ترکیبات بدنی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در دوران پاندمی ویروس کرونا

الهام قاسمی؛ جواد نخزری خداخیر

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعات مروری و کتابخانه‌ای
پیش‌بینی عرضه نیروی انسانی در وزارت ورزش و جوانان طی سال‌های 1401 تا 1405 به کمک مدل مارکوف

مریم مختاری دینانی؛ آیتین سعادت ملی؛ مرضیه حیدری

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر شش هفته تمرینات ترکیبی به همراه آموزش تغذیه ای بر ترکیب بدن و برخی از عوامل آمادگی جسمانی در دانش آموزان پسر چاق و دارای اضافه وزن 10 تا 12 سال

زهره اسکندری؛ محسن خامه ئی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تعیین پاسخ شاخص های سلامت و عملکرد قلبی عروقی کودکان و نوجوانان ژیمناست به فعالیت ورزشی هوازی بیشینه

بهزاد بازگیر؛ مصطفی شیراوند؛ صادق مستوفی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
: اثر 8 هفته تمرین ترکیبی مقاومتی و حرکات موزون بر برخی عملکردهای جسمانی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

افسانه شمشکی؛ سمانه نعمتی

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر تمرین هوازی و عصاره اناناس بربیان ژن برخی شاخص های آپوپتوزی بافت کبد و عوامل آنتی اکسیدانی و التهابی موش های مبتلا به سرطان ملانوما

علیرضا زندی نژاد؛ حسین عابد نطنزی؛ فرشاد غزالیان؛ علیرضا براری

دوره 8، شماره 5 ، مرداد 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -