دوره 8 (1401)
شماره 9
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 8
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شماره 7
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 5
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 3
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره 1
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دوره 7 (1400)
دوره 6 (1399)
دوره 5 (1398)
دوره 4 (1397)
دوره 1 (1394)
مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر سن بر کسب مهارت شوت بسکتبال با استفاده از بازخورد هنجاری مثبت و منفی.

هاجر جهادیان سروستانی؛ سحر زمانی فکری

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر دو برنامه پیاده روی در آب و خشکی بر شاخص های تعادلی سالمندان دارای اضافه وزن

سید مجید طباطبایی نژاد؛ فاطمه کاظمی طاسکوه؛ هادی میری

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر هشت هفته تمرینات اصلاحی منطبق بر NASM بر قدرت عضلات ران و مکانیک فرود بعد از خستگی عضلات مرکزی بدن در افراد دارای بی‌ثباتی عملکردی مچ پا

هومن مینونژاد؛ هومن مینونژاد؛ حامد موسوی؛ مبین زلکی بختیاری

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و تداخل شناختی با اثر میانجیگری کمال گرایی، ذهن آگاهی و جنسیت

فاطمه سلخی خسرقی؛ سیدحجت زمانی ثانی؛ بهزاد بهزادنیا

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه برخی فاکتور های آنتروپومتریک و فیزیولوژیک در افراد با و بدون سندرم متقاطع فوقانی

نرمین غنی زاده حصار؛ شیرین یزدانی؛ مهدی تلیسی ثنا

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیرشش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا به همراه مصرف مکمل Q10 بر کاتالاز و مانول دی آلدهید بافت قلب رت های سالمند نژاد ویستار

فائزه لطفی؛ مجید کاشف

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تک جلسه تمرین کاتسو بر فاکتور های رشد igf1 و سلولهای ماهواره ای در تکواندوکاران دختر و پسر شهر تهران

محمود شیخ

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
اثر همزمان مکمل‌یاری سیلیمارین و تمرین هوازی-مقاومتی بر اختلالات متابولیکی ناشی از رژیم غذایی پرچرب در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار

Mehrdad Fathi؛ بهنام Behnam

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر شش هفته تمرینات مقاومتی به روش حجم آلمانی و پیش خستگی به همراه رژیم غذایی پر پروتئین بر سطوح هورمونی، هایپرتروفی، قدرت و استقامت عضلانی در مردان پرورش اندام

زهره اسکندری؛ محمد مردانگی؛ محمدرضا شیری شاهسوار

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
فارسی: تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی و مصرف گیاهان فیتواستروژنی بر علائم یائسگی در زنان 45 -55 سال

زهره اسکندری؛ مریم کلوندی

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و مصرف مکمل جینکوبیلوبا بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و استرس اکسیداتیو در هیپوکامپ موش‌های نر نژاد ویستار مدل آلزایمری القاء شده توسط آمیلوئید بتا

مجید وحیدیان رضازاده؛ امیرحسین رخشانی؛ محسن سراوانی؛ حامد فنایی

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و مصرف مکمل جینکوبیلوبا بر آزمون اجتنابی غیر فعال و فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بافت هیپوکامپ در مدل تجربی آلزایمر

مجید وحیدیان رضازاده؛ محسن سراوانی؛ حسن نخعی؛ فاطمه پارسی فر

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی
تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و مصرف مکمل جینکوبیلوبا بر فاکتور نکروز تومور-آلفا بافت هیپوکامپ در موش‌های صحرایی مدل بیماری آلزایمر القاء شده توسط آمیلوئید بتا

مجید وحیدیان رضازاده؛ محسن سراوانی؛ حسن نخعی؛ زهرا جهانتیغ

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه زاویه سر به جلو و موقعیت قرارگیری استخوان کتف در افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی و سالم.

احسان قرنجیق؛ سارا چشمی

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر و ماندگاری یک دوره تمرینات اصلاحی مبتنی بر اصول NASM بر شدت درد ،ناتوانی عملکردی و پارامتر های کینماتیکی بدن‌سازان حرفه ای مبتلا به سندروم گیر افتادگی شانه

مهدی یوسفوند؛ مسعود گلپایگانی

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی ارتباط نحوه گذران اوقات فراغت با عملکرد شناختی در سالمندان شهر تهران در زمان پاندمی ویروس کرونا

مهدی اسحاقی؛ ماندانا سنگاری

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر شش هفته مصرف مکمل اسپیرولینا و کلرلا در ترکیب با تی ار ایکس در زنان چاق و دارای اضافه وزن: اثر عملکرد (ظرفیت هوازی و قدرت عضلانی) و ترکیب بدن

زهره اسکندری؛ حانیه میرزایی قهرمانلو

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
مقایسه توانایی چرخش ذهنی در دانش آموزان 13تا 15 ساله دارای تجربه شناختی و حرکتی

هاجر جهادیان سروستانی؛ راحیل لرکی

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین دی بر برخی فاکتور های آمادگی جسمانی وترکیب بدنی پسران نوجوان دارای اضافه وزن

سجاد وکیلی؛ اتنا یزدان شناس؛ رخساره فیض الله زاده موسوی

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر دمای محیط بر تغییرپذیری ضربان قلب(HRV)، سطح لاکتات و شرایط اسیدوز بافتی متعاقب فعالیت بی‌هوازی وینگیت در افراد تمرین کرده

جواد مهربانی؛ سحر زارع

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تأثیر مداخلات حرکتی بازی‌محور بر سواد بدنی، مشارکت در فعالیت بدنی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی 8 تا 10 سال

صالح رفیعی؛ علی تدین؛ نگار آرازشی؛ بهنام ملکی

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی اثر 8 هفته تمرین عملکردی با شدت با شدت بالا ، تمرین تناوبی با شدت بالا و تمرین هوازی با شدت متوسط برآمادگی جسمانی و روانی در دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع)

امیرحسین صفارکهنه قوچان؛ سجاد محمدیاری

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر هشت هفته تمرینات تخصصی ثبات مرکزی و مکمل یاری چیتوزان برسطوح کوله سیستوکینین و پپتید وای وای در زنان چاق و دارای اضافه وزن

علی همتی عفیف؛ آیدا باغبانی؛ سعید شاملو کاظمی؛ حسین چروند

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی روی سطوح سرمی نسفاتین-1، شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

عبدالصالح زر؛ رقیه کرونی

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
بررسی نشاط اجتماعی ، کیفیت زندگی و سواد سلامت دختران و معلمان فعال و غیر فعال در دوران شیوع ویروس کرونا

عبدالصالح زر

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تمرین مضاعف بر یادگیری سرویس فورهند :با تاکید بر نقش میانجی کیفیت و کمیت خواب

نسرین عباسی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر مکمل‌یاری ترکیبی کراتین هیدروکلراید-کافئین بر توانایی حفظ تکرار، درک سختی فعالیت مقاومتی و تغییرات سطوح خونی هورمون‌های تستوسترون و کورتیزول در مردان جوان تمرین کرده.

حمید اراضی؛ مسعود رمضان زاده؛ پیام سعیدی

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
رابطه بین زاویه لوردوز و کایفوز با تعادل و،عملکرد حرکتی و ثبات تنه زنان سالمند در معرض سقوط

کریم خلاقی؛ زهرا صادقی

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
اثر هشت هفته تمرینات اصلاحی جامع بر راستا، کنترل پوسچر و الگوهای حرکتی مردان مبتلا به پوسچر پشت تابدار

امیر صالحی صاحب؛ فؤاد صیدی؛ داوود خضری

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر تکلیف دوگانه بر یادگیری مهارت طناب زنی: دستورالعمل دهی از طریق فن آوری تلفن همراه

داریوش خواجوی؛ فاطمه هاشمی؛ راضیه خوانمحمدی

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مطالعه روی نمونه‌های انسانی
تاثیر یک دوره برنامه ذهن آگاهی و درمان آینه بر کنترل پاسچر، عملکرد، کیفیت زندگی و عوامل روانشناختی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)

نوشین غلامی؛ هادی میری

دوره 8، شماره 7 ، مهر 1401

مرجع تاییدکننده گواهی اخلاق
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -