تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و ژل رویال بر بیان ژن های آسیب کبدی در رت های دیابتی نوع دو

حسین عابد نطنزی؛ ماندانا غلامی؛ سحر ریاستی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -