تاثیر شش هفته تمرینات تنفسی ثبات عصبی-عضلانی پویا (DNS) بر بی اختیاری ادراری، کیفیت تنفس و کیفیت زندگی زنان سالمند مبتلا به بی اختیاری ادراری

محبوبه فرزین فر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -