تاثیرهشت هفته تمرینات کیوکوشین بر شاخص های الکترومیوگرافی عضلات ران در افراد مبتلا به داینامیک ولگوس زانو

فرحناز مهرافزا؛ هادی صمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

ارتباط بین اختلالات اسکلتی عضلانی با فعالیت بدنی و وابستگی به گوشی همراه در دانش آموزان دوران پاندومی کویید 19

فرحناز مهرافزا؛ هادی صمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -