مقایسه اثربخشی تمرینات اگزرگیم و تمرین تکلیف دوگانه بر کارکردهای اجرایی و پارامترهای گام برداری و قدرت عضلانی اندام تحتانی سالمندان جوان

حسین آخوندی؛ فرهاد قدیری؛ رسول یاعلی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

مقایسه روش های یادگیری ضمنی بدون خطا و استنباط قیاسی با تاکید برتمرکز توجه بیرونی بر میزان یادداری و انتقال مهارت بولینگ در کودکان مبتلا به اوتیسم

رسول یاعلی؛ فرهاد قدیری؛ مینا خدایاری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

رفتار حرکتی
کارایی تمرین تکلیف دوگانه و حرکات موزون بر کارکردهای اجرایی، گام برداری تکلیف دوگانه، توانایی انتقال به تکلیف تمرین نشده و سطح فعالیت بدنی در افراد سالمند با اختلال شناختی خفیف: همراه با پیگیری

مهدی ضامنی مطلق؛ فرهاد قدیری؛ عباس بهرام؛ سعید ارشم

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -