تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و ژل رویال بر بیان ژن های آسیب کبدی در رت های دیابتی نوع دو

حسین عابد نطنزی؛ ماندانا غلامی؛ سحر ریاستی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین هوازی و عصاره آناناس بر حجم تومور و بیان ژن های کبدی برخی عوامل رگزایی موش های مبتلا به سرطان ملانوما

حسین عابد نطنزی؛ مهناز زرابادی پور؛ ماندانا غلامی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
استروبوسکوپی در حین بلند کردن وزنه: یک تکنیک ارزیابی جدید برای مشاهده حنجره در ورزشکاران قدرتی در حین بلند کردن وزنه (با و بدون مانور والسالوا)

سمانه ابراهیمی؛ ماندانا Mandana؛ محسن عواطف رستمی؛ اصلان احمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -