فیزیولوژی ورزشی
تأثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی(RT) و تمرینات تناوبی با شدت بالا (hiit) با و بدون محدودیت جریان خون bfr)) بر سطوح تستوسترون و کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول در مردان فعال

علی همتی عفیف؛ مریم سلطانعلی یزدی؛ سعید شاملو کاظمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
فارسی: تاثیر 8 هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا و مقاومتی و مصرف عصاره هسته انگور بر برخی پارامترهای استرس اکسیداتیو ( وضعیت ‌کل اکسیدان، گونه های آزاد اکسیژن ) زنان مبتلابه دیابت نوع 2

علی همتی عفیف؛ سعید شاملو؛ فاطمه سا دات موسوی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید (HIIT)، تمرین مقاومتی و مصرف عصاره کنگرفرنگی(Artichoke) بر سطح سیرتوئین1 و آنزیم های کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز(AST) و آلانین آمینوترانسفراز(ALT) بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

علی همتی عفیف؛ زهره سمیعی للکامی؛ سعید شاملو

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی و مصرف روغن سیر بر برخی پارامترهای استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی (کاتالاز، سوپر اکسید دیسموتاز و گونه های آزاد اکسیژن) در ورزشکاران

علی همتی عفیف؛ سعید شاملو کاظمی؛ زینب محمدی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی و مصرف روغن گردو بر روی برخی پارامترهای استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی کاتالاز(CAT)، سوپر اکسید دیسموتاز(SOD) و گونه اکسیژن فعال(ROS) در ورزشکاران

علی همتی عفیف؛ سعید شاملو؛ سیده احترام افتخاری

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   -

فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی و مصرف عصاره هسته انگور بر برخی پارامترهای استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام(tac)، مالون دی آلدهید(mda) و گلوتاتیون احیا(gsh) در زنان مبتلا به دیابت

علی همتی عفیف؛ سعید شاملوکاظمی؛ زلیخا رحیمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی و مکمل دهی چای سبز بر سطح سیرتوئین1 و آنزیم های کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

علی همتی عفیف؛ سعید شاملو کاظمی؛ ناهید امانی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

فیزیولوژی ورزشی
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف عصاره سیر بر برخی بیومارکرهای استرس اکسیداتیو مالون دی آلدهید (MDA) و گلوتاتیون احیا(GSH) در زنان دارای چربی خون بالا مبتلا به دیابت نوع 2

علی همتی عفیف؛ سعید شاملو کاظمی؛ مهسا شکیبایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -