مقایسه اثر تمرینات ثبات مرکزی و عصبی عضلانی بر آزمون غربالگری حرکت عملکردی و راستای اندام تحتانی کاراته کاران نخبه

محمد رحیمی؛ هاشم پیری؛ سعید روشن مهر

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -

تاثیر تمرینات منتخب یوگا روی درد، ناتوانی عملکردی، آزمون های عملکردی تنه و کمر در زنان میانسال با کمردرد مزمن غیر اختصاصی

محمد رحیمی؛ زهرا محققی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تاثیر 6 هفته تمرینات تی آر ایکس بر روی انحنای کمری، ثبات مرکزی و نمره ی آزمون غربالگری عملکردی زنان میانسال مبتلا به سندروم متقاطع تحتانی

محمد رحیمی؛ هاشم پیری؛ مژده فتاحی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
بررسی و مقایسه اثر هشت هفته تمرین با رویکرد NASM با و بدون کشش فاشیا بر سندروم متقاطع فوقانی پسران طیف اوتیسم

محمدعلی سیدحسینی؛ ندا خدادادی؛ محمد رحیمی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -