تاثیر عدم تقارن های بین اندامی بر عملکرد در افراد فعال دارای راستاهای متفاوت زانو

فاطمه حاتمی؛ امیر لطافت‌کار؛ رغد معمار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تاثیر اضافه شدن تمرینات کششی به تمرینات موتور کنترل بر درد، حس عمقی، و کینماتیک کمری لگنی قایقرانان دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی

مهسا قویدل؛ ملیحه حدادنژاد؛ رغد معمار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تاثیر رویکرد کنترل حرکتی با و بدون ویبریشن کل بدن بر درد، ثبات پاسچرال، فعالیت الکتریکی و استقامت عضلات تنه پرستاران دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی.

راضیه کریمی؛ سید صدر الدین شجاع الدین؛ رغد معمار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر ترکیب تمرینات مقاومتی عملکردی با تمرینات درمانی ترکیبی و آموزش های خود مدیریتی بر درد و عملکرد در بیماران مبتلا به نکروز آواسکولار سر ران

زهره غلامی؛ رغد معمار؛ سیده طاهره فائزی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -