تاثیر عدم تقارن های بین اندامی بر عملکرد در افراد فعال دارای راستاهای متفاوت زانو

فاطمه حاتمی؛ امیر لطافت‌کار؛ رغد معمار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تاثیر اضافه شدن تمرینات کششی به تمرینات موتور کنترل بر درد، حس عمقی، و کینماتیک کمری لگنی قایقرانان دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی

مهسا قویدل؛ ملیحه حدادنژاد؛ رغد معمار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

تاثیر رویکرد کنترل حرکتی با و بدون ویبریشن کل بدن بر درد، ثبات پاسچرال، فعالیت الکتریکی و استقامت عضلات تنه پرستاران دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی.

راضیه کریمی؛ سید صدر الدین شجاع الدین؛ رغد معمار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
تاثیر ترکیب تمرینات مقاومتی عملکردی با تمرینات درمانی ترکیبی و آموزش های خود مدیریتی بر درد و عملکرد در بیماران مبتلا به نکروز آواسکولار سر ران

زهره غلامی؛ رغد معمار؛ سیده طاهره فائزی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی
مقایسه تاثیر 8 هفته تمرینات کششی و ترکیب با پیلاتس بر درد،ناتوانی و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب مرکزی زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

سید صدرالدین شجاع الدین؛ رغد معمار؛ نسرین سیدسیاهی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بیومکانیک ورزشی
تاثیر اضافه کردن بار بر تقارن کینماتیکی و کینتیکی در حین راه‌رفتن در مردان با و بدون کمر درد مزمن

راحله تاجیک؛ مهدی خالقی تازجی؛ رغد معمار

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بیومکانیک ورزشی
تجزیه و تحلیل بیومکانیکی متغیرهای کینتیکی و توزیع فشار کف پا: مقایسه بین اسکی بازان نخبه آلپاین، اسکی بازان صحرانوردی و غیر ورزشکاران در طول راه رفتن

رغد معمار؛ حامد فدایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -

بیومکانیک ورزشی
مقایسه الگوی توزیع فشار کف پایی حین راه رفتن در دانش آموزان دختر 12 تا 14سال دارای کف پای صاف و نرمال

رغد معمار؛ حامد فدایی

گواهی‌های اخیر، در انتظار صدور، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

.
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -